Biểu mẫu Thủ tục về Dân sự

 

Cung cấp Biểu mẫu và hướng dẫn thủ tục hành chính các quy định pháp luật khác liên quan trong lĩnh vực pháp luật Dân sự để người dùng tìm hiểu, nghiên cứu và tham khảo.

Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức

Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức

Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ như sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản hội nghị

Mẫu biên bản hội nghị

Mẫu biên bản hội nghị được hướng dẫn áp dụng và sử dụng trong các lần hội nghị với nội dung mẫu như sau:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo

Mẫu quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo trong lĩnh vực thi hành án được hướng dẫn áp dụng bao gồm nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Mẫu biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Mẫu biên bản Tịch thu tang vật, phương tiện hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính được hướng dẫn áp dụng chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản xác minh hoặc làm việc

Mẫu biên bản xác minh hoặc làm việc

Mẫu biên bản xác minh hoặc làm việc được hướng dẫn áp dụng bao gồm các nội dung và thông tin như mẫu sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản tiêu hủy hoặc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Mẫu biên bản tiêu hủy hoặc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Mẫu biên bản tiêu hủy hoặc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính Căn cứ khoản 2 Điều 65, khoản 2 Điều 66 và điểm e khoản 1 Điều 82, khoản 4, 5 và 6 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Chi tiết >>

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND xã

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND xã

Xin hỏi luật sư thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp xã được xử phạt hành chính đối với công dân vi phạm như thế nào? Nếu công dân tiếp tục vi phạm thì thầm quyền của chủ tịch UBND cấp xã được xử phạt bao nhiêu lần về vi phạm hành chính

Chi tiết >>

Mẫu Giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Mẫu Giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Mẫu Giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Bản án dân sự sơ thẩm

Mẫu Bản án dân sự sơ thẩm

Mẫu bản án sơ thẩm kèm theo bản hướng dẫn sau đây được soạn thảo theo tinh thần quy định tại Điều 238 của Bộ luật tố tụng dân sự. Nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu giấy báo bán, cho tặng, điều chuyển xe

Mẫu giấy báo bán, cho tặng, điều chuyển xe

Mẫu giấy báo bán, cho tặng, điều chuyển xe theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an như sau:

Chi tiết >>

Mẫu giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Mẫu giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Mẫu giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy khai đăng ký xe

Mẫu Giấy khai đăng ký xe

Mẫu Giấy khai đăng ký xe Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng cho thuê xe Ôtô tự lái

Mẫu Hợp đồng cho thuê xe Ôtô tự lái

Nội dung mẫu Hợp đồng cho thuê xe tự lái gồm thông tin về bên cho thuê xe, bên thuê xe, đối tượng hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên và các nội dung khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169