Biểu mẫu Thủ tục về Dân sự

 

Cung cấp Biểu mẫu và hướng dẫn thủ tục hành chính các quy định pháp luật khác liên quan trong lĩnh vực pháp luật Dân sự để người dùng tìm hiểu, nghiên cứu và tham khảo.

Mẫu đơn xin hiến máu tình nguyện

Nội dung đơn xin hiến máu tình nguyện bao gồm các thông tin bên tình nguyện hiến máu, điều kiện hiến máu và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu đăng ký hiến máu nhân đạo

Nội dung mẫu đăng ký hiến máu nhân đạo bao gồm thông tin người đăng kí hiến mãu, câu hỏi liên quan và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Nội dung đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ bao gồm các thông tin bên nhờ mang thai hộ, bên mang thai hộ, thỏa thuận mang thai hộ và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu công văn thông báo ngừng sử dụng dịch vụ Internet

Nội dung thông báo ngừng sử dụng dịch vụ internet bao gồm các thông tin về đơn vị sử dụng dịch vụ, nội dung thông báo và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Nội dung mẫu cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo bao gồm các thông tin về người mang thai hộ, người nhờ mang thai hộ, nội dung cam kết và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm ...

Chi tiết >>

Mẫu giấy xác nhận thu nhập

Nội dung giấy xác nhập bao gồm các thông tin về người làm đơn, mức thu nhập thực tế, nội dung đề nghị xác nhận và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng phương tiện cá nhân

Nội dung giấy ủy quyền sử dụng phương tiện cá nhân gồm những thông tin về người ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền và các vấn đề có liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu giấy từ chối nhận di sản

Nội dung giấy từ chối nhận di sản gồm thông tin của người để lại di sản, người được thừa kế di sản và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu giấy chuyển hộ khẩu (phần cấp cho người chuyển hộ khẩu)

Nội dung mẫu giấy chuyển hộ khẩu gồm thông tin của người chuyển hộ khẩu, lý do chuyển hộ khẩu, nơi chuyển đến và những nội dung liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra

Mẫu tường trình sự việc xảy ra hiện nay quy định như thế nào? Các nội dung chủ yếu của mẫu tường trình bao gồm các nội dung nào?

Chi tiết >>

Mẫu giấy bảo lãnh cho thân nhân là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam

Nội dung mẫu giấy bảo lãnh cho thân nhân là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam gồm những thông tin về người bảo lãnh, người được bảo lãnh và các vấn đề khác có liên quan.

Chi tiết >>

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường.

Nội dung đơn yêu cầu bồi thường gồm thông tin về người làm đơn, thiệt hại thực tế, các khoản yêu cầu được bồi thường và các vấn đề khác có liên quan. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Bản khai nhân khẩu

Mẫu bản khai nhân khẩu (dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) được quy định và hướng dẫn áp dụng bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin thực tập, tập sự

Nội dung mẫu đơn xin thực tập gồm thông tin về người xin thực tập, đơn vị đăng ký thực tập, thời gian thực tập và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây:

Chi tiết >>

Mẫu lý lịch đảng viên

Nội dung mẫu lý lịch đảng viên dùng cho người tham gia vào tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chi tiết >>

Mẫu phiếu khai báo tạm trú tạm vắng

Nội dung mẫu khai báo tạm trú tạm vắng cho người làm thủ tục khai báo tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy tờ về hộ tịch

Nội dung mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy tờ về hộ tịch (không phải giấy khai sinh) bao gồm đầy đủ nội dung của người làm đơn, nội dung đề nghị điều chỉnh và các vấn đề liên quan khác.

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

Nội dung mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn gồm thông tin cụ thể của người khai, nội dung đề nghị và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể tại đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin trình báo mất hộ chiếu phổ thông, mất giấy thông hành

Nội dung mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông, mất giấy thông hành gồm đầy đủ thông tin về người trình báo, nội dung yêu cầu và lý do mất hộ chiếu phổ thông, mất giấy thông hành. Cụ thể như đính ...

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản họp dòng họ

Mẫu Biên bản họp dòng họ về việc Phân chia phần đất hương hỏa/từ đường của dòng họ được hướng dẫn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169