Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Mẫu số 2)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Mẫu số 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mẫu 2. Báo cáo kết quả sơ tuyển  sức khỏe nghĩa vụ quân sự

HUYỆN.............................

.....................................

Số:             /

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             ..........(Địa danh),  ngày       tháng     năm

BÁO CÁO KẾT QUẢ SƠ TUYỂN SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Đợt ....... . năm ........

TT

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Số lượng phải sơ tuyển sức khỏe theo kế hoạch

 

 

2

Số lượng đã sơ tuyển

 

 

3

Số lượng đủ điều kiện khám tại tuyến huyện

 

 

4

Tổng số đã loại ra

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

- Số lượng đề nghị miễn làm NVQS

 

 

 

- Lý do khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         TỔ TRƯỞNG

                                                                                                                 TỔ SƠ TUYỂN SỨC KHỎE 

                                                                                                                                                              (Ký tên)

Nơi nhận:

- Hội đồng NVQS xã;

- Phòng Y tế huyện;

- Trung tâm Y tế huyện;

- Lưu.....

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn