Biểu mẫu Thủ tục về Dân sự

 

Cung cấp Biểu mẫu và hướng dẫn thủ tục hành chính các quy định pháp luật khác liên quan trong lĩnh vực pháp luật Dân sự để người dùng tìm hiểu, nghiên cứu và tham khảo.

Mẫu thỏa thuận giữ kín thông tin (Mutual Nondisclosure Agreement)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thỏa thuận giữ kín thông tin (Mutual Nondisclosure Agreement) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin cấp tín dụng (nhà cung cấp ) Business Credit Application

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin cấp tín dụng (nhà cung cấp ) Business Credit Application theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Hợp đồng tư vấn xúc tiến đầu tư (Consultavive contract for investment promotion)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Hợp đồng tư vấn xúc tiến đầu tư (Consultavive contract for investment promotion) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Biểu mẫu nội quy công ty

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Biểu mẫu nội quy công ty theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai nguồn vốn đầu tư

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai nguồn vốn đầu tư theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định không mở thủ tục phá sản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định không mở thủ tục phá sản theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định công nhận nghị quyết của hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Quyết định công nhận nghị quyết của hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm ...

Chi tiết >>

Mẫu quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Hiện nay, Chính phủ và các tổ chức thiện nguyện đã có rất nhiều chương trình hỗ trợ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cành đặc biệt khó khăn, để được hưởng các quyền lợi từ các chương trình hỗ trợ thì ...

Chi tiết >>

Mẫu quyết định xem xét thẩm định tại chỗ

Xét thấy việc xem xét, thẩm định tại chỗ là cần thiết cho việc giải quyết vụ án tòa án ra quyết định xem xét thẩm định tại chỗ và áp dụng theo mẫu như sau:

Chi tiết >>

Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế

Nội dung và hướng dẫn lập văn bản nhận thừa kế

Chi tiết >>

Mẫu văn bản thỏa thuận chai tài sản chung của hai vợ chồng

Nội dung và hướng dẫn viết văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của hai vợ chồng

Chi tiết >>

Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế

Nội dung mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế và hướng dẫn điền mẫu khai nhận

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai căn cước công dân

Nội dung và hướng dẫn điền mẫu tờ khai căn cước công dân

Chi tiết >>

Biểu mẫu cam kết và hướng dẫn viết cam kết

Nội dung bản cam kết gồm những thông tin về người viết đơn, nội dung cam kết thực hiện và các thông tin liên quan khác. Nếu bạn cần viết cam kết nên tìm hiểu quy định pháp luật liên quan để đảm bảo ...

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Nội dung đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí bao gồm các thông tin người đề nghị, cam kết thực hiện và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng

Nội dung giấy giới thiệu người vào Đảng bao gồm các thông tin người giới thiệu, lý lịch cá nhân và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè

Nội dung đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè bao gồm các thông tin người đăng ký, mục đích sử dụng, diện tích sử dụng và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169