Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu danh sách học viên (Phụ lục 7b)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu danh sách học viên (Phụ lục 7b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:


CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………………/

……………, ngày……..tháng ….. năm 20 ….

          DANH SÁCH HỌC VIÊN

Học lái xe hạng: ….. Khóa: …..

(Mỗi hạng lập 1 danh sách riêng)

                BÁO CÁO 1

 

Thời gian đào tạo: …..tháng

Khai giảng ngày …… tháng ….. năm 20……

Bế giảng ngày ……. tháng ….. năm 20 ……

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số giấy chứng minh nhân dân

Nơi cưtrú

Giấy chứng nhận sức khoẻ hợp lệ

Đã có giấy phép lái xe hạng

Thâm niên lái xe

Ghi chú

Số năm lái xe

Số kmlái xe an toàn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

Tên xếp theo vần A, B, C...


..........., ngày ..... tháng .... năm 20............
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

 

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo