Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Mẫu 3a)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Mẫu 3a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

HUYỆN……………….

HỘI ĐỒNG KSK NVQS

     Số:             /

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............(Địa danh),  ngày       tháng     năm 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM  SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

 Đợt ....... . năm ........

TT

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Số lượng khám theo kế hoạch

 

 

2

Số lượng đã khám

 

 

3

Phân loại sức khỏe:

 

 

 

Loại 1

 

 

 

Loại 2

 

 

 

Loại 3

 

 

 

Loại 4

 

 

 

Loại 5

 

 

 

Loại 6

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE

(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Sở Y tế ;

- Hội đồng NVQS huyện;

- Phòng Y tế huyện;

- Lưu.....

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo