LS Trần Khánh Thương

Tư vấn cho người lao động nên nghỉ hưu theo chế độ nào

Đến tháng 10/2015 tôi đủ 50 tuổi và 28 năm công tác . Theo nguyện vọng của bản thân và giá đình muốn nghỉ hưu trước tuổi vì sức khỏe cũng có phần giảm sút nhất là thị lực ( Công việc là kế toán nên làm máy vi tính hàng ngày) Theo tư vấn pháp luật thì tôi nên làm thủ tục xin nghỉ hưu trong năm 2015 hay là công tác thêm 1 vài năm nữa hay làm đủ tuổi thì mới nghỉ hưu. Nếu nghỉ năm 2015 hoặc nếu nghỉ năm 2017 thì có gì khác nhau ? Xin chân thành cảm ơn.

Tư vấn cho người lao động nên nghỉ hưu theo chế độ nào

 

Trả lời: Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của chị chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin chị cung cấp, chị là nữ lao động, đến tháng 10/2015 chị tròn 55 tuổi và có 28 năm công tác (có thể hiểu ý chị là 28 năm đóng BHXH bắt buộc). Nguyện vọng của chị là muốn nghỉ hưu khi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu nên chúng tôi tư vấn cho chị theo hai hướng:
 
Thứ nhất, nếu chị có mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì chị làm thủ tục nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động. Nếu đáp ứng các điều kiện sau thì chị được hưởng lương hưu ngay sau khi hoàn thành thủ tục với cơ quan bảo hiểm:

Luật bảo hiểm xã hội quy định về Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên; 

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 
 
Nếu chị thuộc trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì chị làm thủ tục nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động ngay trong năm 2015. 
 
Hướng thứ hai, nếu mức độ suy giảm khả năng lao động không đáp ứng điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động mà chị vẫn muốn nghỉ việc thì chị có thể làm đơn chấm dứt hợp đồng lao động, sau đó, chị bảo lưu thời gian đóng BHXH cho đến khi đủ 55 tuổi để hưởng lương hưu.
 
Điều 57.Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. 

Khi đủ tuổi, chị được hưởng lương hưu mà không bị giảm trừ tiền lương.

Trân trọng!
Luật gia: Khánh Thương - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169