LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội sản xuất tàng trữ vận chuyển và buôn bán hàng cấm quy định thế nào?

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi vi phạm, cụ thể như sau:

 

toi-san-xuatbuon-ban-hang-cam-jpg-29032013105051-U1.jpg

Quy định về Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm

 

Theo điều 155 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm được quy định như sau:

 

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng hoá mà Nhà nước cấm kinh doanh có số lượng lớn, thu lợi bất chính lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại các điều 153, 154, 156, 157, 158, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

 

A) Có tổ chức;

 

B) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

 

C) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

 

D) Có tính chất chuyên nghiệp;

 

Đ) Hàng phạm pháp có số lượng rất lớn hoặc thu lợi bất chính rất lớn;

 

E) Tái phạm nguy hiểm.

 

3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn hoặc thu lợi bất chính đặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm.

 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

 

Trân trọng !
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169