Nguyễn Thu Trang

Mua đất bị thiếu so với sổ đỏ đính chính thế nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Khi sổ đỏ bị cấp thiếu diện tích đất sẽ làm ảnh hưởng đến các quyền của người sử dụng đất. Qua bài viết này Luật Minh Gia tư vấn trường hợp mua đất bị thiếu so với sổ đỏ và các vấn đề liên quan như sau:

1. Tư vấn về đòi quyền lợi khi mua đất bị thiếu diện tích

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay thường gọi là sổ đỏ là giấy tờ có ý nghĩa vô cùng quan trọng xác nhận diện tích mà người sử dụng đất có quyền sử dụng hợp pháp. Nguyên tắc khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là căn cứ vào hồ sơ địa chính cùng các biện pháp đo đạc để xác định đúng ranh giới, mốc giới và diện tích của thửa đất. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà diện tích trên sổ sẽ bị thiếu so với hồ sơ địa chính gồm cả khách quan và chủ quan.

Một trong số các lý do khá phổ biến là do sai sót của cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với trường hợp diện tích trong sổ bị cấp thiếu nhưng diện tích thửa bên cạnh tăng thêm, nếu bạn còn vướng mắc có thể tham khảo bài tư vấn do Luật Minh Gia hướng dẫn dưới đây.

2. Mua đất nhưng sổ đỏ cấp sai diện tích giải quyết thế nào?

Câu hỏi:

Năm 2019 tôi có mua một mảnh đất thổ cư của bà Đ đã được UBND huyện cấp diện tích đất trong Quyết định là 55m2. Sau khi hoàn tất thủ tục mua bán tôi đã chuyển hồ sơ mảnh đất và quyết định đó đến phòng địa chính thị trấn Phong Châu để làm thủ tục cấp bìa đỏ, khi chuyển sang bìa đỏ đất phòng địa chính chuyển sai diện tích đất của tôi còn 48m2 (thiếu 7m2). Nay tôi được phòng địa chính thông tin định hợp thức phần đất của tôi cho hộ có thửa đất liền kề. Vậy tôi phải làm thế nào để lấy lại phần đất thiếu đó xin luật sư tư vấn giúp tôi.

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với trường hợp của anh, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

- Thứ nhất, xác định nguyên nhân diện tích đất bị thiếu

Theo thông tin anh cung cấp, chúng tôi cho rằng, trước hết, anh cần làm rõ nguyên nhân bị thiếu diện tích đất so với Quyết định bà Đ được UBND huyện cấp đất. Anh có thể Nộp đơn đề nghị đo đạc lại thửa đất của mình đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc Phòng địa chính Thị trấn Phong Châu để kiểm tra có sự thay đổi ranh giới, mốc giới giữa thửa đất của anh và hộ liền kề không.

>> Tư vấn xử lý về đất cấp thiếu so với sổ đỏ, gọi: 1900.6169

Nếu có căn cứ (Biên bản đo đạc, Giấy xác nhận, Bản đồ địa chính,...) cho rằng diện tích sử dụng đất anh bị thiếu chính là phần diện tích đất hộ liền kề đang đề nghị hợp thức hóa (đề nghị công nhận quyền sử dụng đất), anh cần báo với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện để đề nghị đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho anh theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013:

Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

…”

- Thứ hai, thủ tục đính chính lại thông tin trên Giấy chứng nhận

Thủ tục được hướng dẫn chi tiết tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

…”

Trường hợp hộ gia đình liền kề không đồng ý và có tranh chấp với phần diện tích này, nếu anh có chứng cứ chứng minh hộ liền kề có hành vi lấn chiếm đất thì anh nộp đơn đề nghị UBND thị trấn Phong Châu xử lý hành vi lấn, chiếm đất.

Nếu không có căn cứ rõ ràng, anh cần nộp đơn đề nghị UBND thị trấn Phong Châu hòa giải tranh chấp đất đai, trường hợp không hòa giải thành cần khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.