Nguyễn Thị Thùy Dương

Tư vấn về điều kiện tách thửa đất ở

Tách thửa đất được hiểu là việc tách, chia một thửa đất thành nhiều thửa khác nhau. Để đảm bảo điều điều kiện sống và sinh hoạt của người sử dụng đất, thửa đất sau khi được tách ra phải đảm bảo diện tích tối thiểu và một số điều kiện kèm theo.

Câu hỏi: 

Tôi có 1 lô đất mặt đường 6,8m chiều sâu 5,5m tổng diện tích là 37,4m2. Năm 2013 tôi đến UBND phường xin tách hộ và cán bộ địa chính trả lời chưa đủ diện tích tách thửa. Đến nay tôi được biết đã có luật sửa đổi đất đai (nghị định 43 của chính phủ có áp dụng từ 1/7/2014) vậy trường hợp của tôi có tách được quyền sử dụng đất hay không?

Trả lời: 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luật Minh Gia. Đối với vấn đề mà bạn quan tâm, Luật Minh Gia tư vấn như sau: 

Theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, để được tách thửa, thửa đất sau khi được tách phải đáp ứng diện tích tối thiểu để tách thửa và những điều kiện khác về lối đi, mặt tiền của thửa đất, … sau khi tách thửa. Do đó, để biết thửa đất hiện tại của bạn có đủ điều kiện tách thửa hay không thì bạn cần xem xét điều kiện tách thửa của địa phương do UBND cấp tỉnh ban hành. 

Ngoài ra, tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có đề cập về việc tách thửa như sau: 

“3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.”

Vì vậy, nếu bạn muốn tách thửa nhưng thửa đất không đủ diện tích tối thiểu để tách thửa thì bạn có thể đồng thời hợp thửa với thửa đất bên cạnh để đảm bảo diện tích tối thiểu của thửa đất. 

Trân trọng!

 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169