LS Lê Văn Chức

Làm gì để loại tên một người ra khỏi sổ đỏ đã cấp?

Khi đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình, mẹ tôi tuổi đã coa, không hiểu pháp luật nên đã tự một mình đưa tên người bạn già (tuy sồng làm bạn với nhau nhưng không có kết hôn, không có hộ klhẩu thường trú) vào sổ đỏ dược cấp về sau này. khi được biết sẽ liên quan đến vấn đề tài sản thừa kế, mẹ tôi và gia đình đều mong muốn đính chính lại sổ đỏ, bỏ tên người bạn già của mình ra. Xin được hỏi luật gia mẹ tôi cần phải làm những thủ tục gì.


 

Làm gì để loại tên một người ra khỏi sổ đỏ đã cấp?


Nội dung tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với những thắc mắc của bạn, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 106 Luật đất đai năm 2013:

"1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận."

Như vậy, trong trường hợp của mẹ bạn, hoàn toàn không có sự sai sót thông tin về tên gọi, nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, không có sai sót trong thông tin về thửa đất nên không thuộc diện được đính chính lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vấn đề được đặt ra ở đây là: “người bạn già” của mẹ bạn được cùng đứng tên quyền sử dụng đất đối với mảnh đất của mẹ bạn trong khi “ người bạn già” này lại không kết hôn với mẹ bạn, không cùng mẹ bạn mua mảnh đất trên, cũng không có bất kỳ một giao dịch gì về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất như: mẹ bạn làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất…

Do đó, người bạn này không có quyền được cùng đứng tên quyền sử dụng đất với mẹ bạn đối với mảnh đất trên, và trường hợp này, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tên “ người bạn già” của mẹ bạn rơi vào trường hợp “ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng”. Để bảo đảm quyền lợi, tránh những tranh chấp sau này, mẹ bạn cần làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy đinh tại Khoản 8, Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

“8. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật do lỗi của người sử dụng đất hoặc do cấp không đúng đối tượng thì hướng dẫn cho người sử dụng đất làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định”.

Theo đó, mẹ bạn cần gửi một bộ hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tới UBND huyện, hồ sơ bao gồm:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

  • Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu 10/ĐK

  • Bản mô tả thửa đất do đo đạc địa chính.

  • Giấy tờ chứng minh ông bạn của mẹ bạn không có bất cứ liên quan gì đến mảnh đất trên như: hộ khẩu của gia đình bạn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của mẹ bạn, cam kết không có bất cứ một giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nào cho ông bạn trên, các loại giấy tớ chứng minh nguồn gốc của mảnh đất trên ( như hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mẹ bạn, quyết định giao đất, văn bản tặng cho quyền sử dụng đất, giấy tờ hợp pháp về thừa kế quyền sử dụng đất mà mẹ bạn là người được thừa kế…).

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Làm gì để loại tên một người ra khỏi sổ đỏ đã cấp?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV: Tạ Nga - Công ty Luật Minh Gia

TƯ VẤN NHANH