Nguyễn Thị Thùy Dương

Trường hợp nào sang tên sổ đỏ không mất phí?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất hay còn gọi là sổ đỏ, đây là căn cứ pháp lý quan trọng để chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu bất động sản hợp pháp của người dân. Do đó, khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn, … người dân phải thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

1. Sang tên sổ đỏ là gì?

Sang tên sổ đỏ là cách gọi thông dụng của nhiều người dân đăng ký biến động đất đai khi chuyển quyền sử dụng đất (thay đổi người sử dụng đất, người sở hữu tài sản trên đất) như: chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn, …Theo quy định, sau khi nhận chuyển quyền sử dụng đất, người nhận chuyển quyền phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai (sang tên sổ đỏ) để Nhà nước công nhận và bảo vệ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của mình.

2. Khi sang tên sổ đỏ cần phải nộp những khoản thuế, phí, lệ phí gì?

Khi thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ, người chuyển quyền sử dụng đất hoặc người nhận chuyển quyền sử dụng đất có thể phải nộp những khoản thuế, phí hoặc lệ phí như sau:

- Thứ nhất, thuế thu nhập cá nhân/ thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014), khoản thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, khi thực hiện sang tên sổ đỏ, người phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất là 2%.

Ngoài ra, căn cứ Điều 3, Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014), khi sang tên sổ đỏ, bên phát sinh thu nhập là doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nộp một khoản thuế thu nhập doanh nghiệp (thay vì thuế thu nhập cá nhân). Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 20%.

- Thứ hai, lệ phí trước bạ

Căn cứ Điều 3 Nghị định 10/2022/NĐ-CP, nhà, đất là đối tượng chịu lệ phí trước bạ. Do đó, người đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với nhà đất phải nộp lệ phí trước bạ.

Hay nói cách khác, người nhận chuyển quyền sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Mức thu lệ phí trước bạ là 0,5%.

Ngoài những khoản thuế, lệ phí nêu trên, khi thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ, bạn có thể phải nộp một số khoản phí khác như: phí công chứng/ chứng thực, phí thẩm định hồ sơ, phí cấp sổ đỏ. Mức thu những khoản phí này sẽ không được ấn định cụ thể mà tùy thuộc vào từng địa phương khác nhau, tùy theo giá trị của hợp đồng và những yếu tố khác.

3. Trường hợp sang tên sổ đỏ không mất phí

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với nhà, đất, pháp luật hiện hành đã quy định một số trường hợp được miễn một/ một số khoản chi phí khi sang tên sổ đỏ. Cụ thể như sau:

- Thứ nhất, trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân:

Căn cứ Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân, những thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu bất động sản bao gồm:

“1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau […]”

Theo đó, khi thuộc một trong 04 trường hợp nêu trên, bạn không cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi sang tên sổ đỏ.

- Thứ hai, trường hợp miễn lệ phí trước bạ:

Khoản 10 Điều 9 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định một số trường hợp được miễn lệ phí trước bạ khi nhận chuyển quyền sử dụng đất như sau:

Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Như vậy, trong trường hợp sang tên sổ đỏ do nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa những người thân có quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng thì được miễn lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật hiện hành chưa có quy định về các trường hợp miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với những khoản thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Bên cạnh đó, đối với một số khoản phí, lệ phí khác như: phí công chứng/chứng thực, phí thẩm định hồ sơ, … thì những trường hợp được miễn những loại phí, lệ phí này sẽ phụ thuộc vào chính sách của từng địa phương.

Từ quy định trên, có thể xác định: Những trường hợp sang tên sổ đỏ không mất phí là những trường hợp được miễn tất cả các loại thuế, phí và lệ phí nêu trên.

Trân trọng!

 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

LIÊN HỆ TƯ VẤN