Tuấn Luật sư

Xác định ngạch viên chức đối với nhân viên phục vụ

Ngạch viên chức luôn là thắc mắc của những người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Vậy, xác định nghạch công chức được pháp luật quy định như thế nào? Nhân viên phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan nhà nước có phải viên chức hay không? Luật Minh Gia giải đáp những vấn đề trên như sau:

1. Luật sư tư vấn pháp luật về viên chức, công chức:

Việc xác định ngạch viên chức được nhiều người làm việc trong các cơ quan Nhà nước coi trọng bởi việc này ảnh hưởng đến quyền lợi trực tiếp của họ. Nếu bạn là một viên chức hoặc có dự định sẽ trở thành một viên chức Nhà nước mà chưa nắm rõ các quy định về ngạch viên chức, hãy liên hệ với Luật Minh Gia qua Email hoặc gọi Hotline: 1900.6169 để được hướng dẫn tư vấn các vấn đề như:

- Quy định pháp luật về viên chức, công chức;

- Tư vấn các chế độ đối với công chức, viên chức;

- Tư vấn tất cả các vấn đề pháp lý liên quan pháp luật lao động.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống tư vấn sau đây, để có thêm thông tin về các quy định pháp luật về công chức, viên chức và đối chiếu với trường hợp của mình.

2. Hỏi về các đối tượng là viên chức

Câu hỏi: Xin đoàn luật sư cho hỏi, tôi là nhân viên trường học. Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP,  mã ngạch 01.009 - Nhân viên phục vụ. Hiện nay đang hưởng bậc 4 hệ số 1,54. Vậy tôi có được chuyển sang ngạch Nhân viên - mã ngạch 01.005 theo Thông tư Số: 11/2014/TT-BNV của Bộ Nội Vụ, ban hành ngày 09 tháng 10 năm 2014 không? Mong luật sư trả lời giúp.

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 11/2014/TT-BNV thì trường hợp của bạn là mã ngạch 01.009 bị bãi bỏ nên những người đang giữ ngạch này sẽ được chuyển sang ngạch nhân viên với mã ngạch 01.005:

3. Bãi bỏ ngạch và mã số các ngạch tại Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 của Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức, cụ thể như sau:

a) Kỹ thuật viên đánh máy (mã số ngạch 01.005);

b) Nhân viên đánh máy (mã số ngạch 01.006);

c) Nhân viên kỹ thuật (mã số ngạch 01.007);

d) Nhân viên văn thư (mã số ngạch 01.008);

đ) Nhân viên phục vụ (mã số ngạch 01.009);

e) Lái xe cơ quan (mã số ngạch 01.010);

g) Nhân viên bảo vệ (mã số ngạch 01.011).

Đối với công chức hiện đang giữ các ngạch nêu tại Khoản 3 Điều này được chuyển sang ngạch nhân viên (mã số ngạch 01.005) quy định tại Điều 9 của Thông tư này.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Xác định ngạch viên chức đối với nhân viên phục vụ. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Gọi ngay