Tuấn Luật sư

Tư vấn về việc không ký hợp đồng lao mới trong thời gian 30 ngày

Hỏi: Vợ em làm nhân viên sơ đồ cho công ty LS V tại TA, BD ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm từ 5/7/2014 đến 5/7/2015. Hiện tại (23/7/2015) vợ em vẫn làm việc bình thường nhưng công ty vẫn chưa tái ký hợp đồng mới vậy xin luật sư tư vấn dùm em nếu bây giờ công ty không cho ký hợp đồng mới và bắt buộc chấm dứt hợp đồng thì có đúng luật không?

 

Căn cứ Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012, Khi HĐLĐ hết hạn mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới. Nếu không ký kết HĐLĐ có thời hạn trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn. Như vậy, hợp đồng của vợ em là hợp đồng xác định thời hạn 1 năm. Khi HĐLĐ này hết thời hạn thì trong vòng 30 ngày, giữa hai bên phải giao kết hợp đồng mới, nếu không giao kết hợp đồng mới thì hợp đồng đó trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn. Do HĐLĐ cũ của vợ em đã hết thời hạn, HĐLĐ mới chưa ký nhưng vợ em vẫn tiếp tục thực hiện công việc của NLĐ mà NSDLĐ không có ý kiến gì thì quan hệ lao động mới được xác lập. Theo quy định nêu trên, do không giao kết HĐLĐ mới nên HĐLĐ cũ trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn. Có phải không thưa luật sư?
Em xin chân thành cảm ơn.
 

Tư vấn về việc không ký hợp đồng lao mới trong thời gian 30 ngày

Tư vấn về việc không ký hợp đồng lao mới trong thời gian 30 ngày

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì hiện nay vợ bạn đã kết thúc hợp đồng lam việc tại công ty. Tuy nhiên, hiện nay vợ bạn vẫn đi đang làm tại công ty và không ký kết tiếp hợp đồng lao động với công ty. Căn cứ theo pháp luật có quy định như sau:

Điều 22 – Bộ luật lao động 2012. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Căn cứ vào quy định trên được hiểu như sau: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động chấm dứt, hai bên phải ký hợp đồng lao động mới. Nếu như hết 30 ngày mà hai bên không tiến hành ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động xác định thời hạn trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trong thời hạn 30 ngày, người sử dụng lao động không ký kết hợp đồng lao động thì vẫn phải đảm bảo các nghĩa vụ về tiền lương đối với lao động. Tuy nhiên, trong thời gian này, hợp đồng lao động mới không được xác lập nếu như không có sự thỏa thuận của hai bên. Hết thời hạn 30 ngày hợp đồng lao động mới mới được xác lập.

 

Trân trọng!
Luật gia Đào Quang Vinh - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí