Tuấn Luật sư

Tư vấn về việc công ty chuyển người lao động đến nơi làm mới

Xin chào Luật Minh Gia! Hiện nay mình đang làm việc cho một công ty ông chủ người nước ngoài. Hợp đồng lao động của mình ký lần 1 từ 1/11/2015 - 31/10/2016 và lần 2 từ 1/11/2016 - 31/10/2017. Nhưng do đột xuất công ty mình chuyển qua một địa điểm khác làm việc và địa điểm mới đó ông chủ thành lập một cái tên cty mới, còn công ty cũ tạm đóng cửa chư không phải giải thể ...

 

Bây giờ ông chủ yêu cầu toàn bộ công nhân viên phải dời qua công ty mới để làm việc, nhưng do địa hình xa rất nhiều người không muốn đi thì ông chủ nói sẽ báo trước cho người lao động một tháng để nghỉ việc, xin hỏi công ty làm như vậy có đúng không? Và những người lao động không chịu qua công ty mới làm việc thì khi công ty cho nghỉ có được bồi thường hợp đồng lao động không? Xin cảm ơn!

 

Trả lời tư vấn: Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi xin trả lời đề nghị tư vấn của bạn như sau:

 

Đối với trường hợp này, trong hợp đồng lao động của bạn đã có sự thay đổi về địa điểm thực hiện hợp đồng (địa điểm lao động là một trong những nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động) Khi đó, hợp đồng lao động của bạn phải được tiến hành sửa đổi.

 

Theo Điều 35 Bộ Luật lao động 2012 quy định về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động như sau:

 

1.Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

 

2.Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

 

3.Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết”

 

Như vậy, nếu công ty muốn chuyển bạn đi làm việc ở một địa điểm mới thì phải có sự thỏa thuận với bạn về việc sửa đổi địa điểm làm việc. Nếu bạn không đồng ý điều chuyển hay nói cách khác là hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi thì tiếp tục thực hiện hợp đồng đã giao kết.

 

Tóm lại, trong trường hợp này, bạn không đồng ý thì vẫn tiếp tục làm việc ở nơi cũ, nếu công ty vẫn chuyển công tác đối với bạn thì như vậy là trái pháp luật.

 

Đối với việc công ty nói sẽ báo cho người lao động nghỉ việc trước 30 ngày, thì khi này theo hướng công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Tuy nhiên, việc công ty muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì cần phải thực hiện đúng theo quy định tại Điều 38 Bộ luật lao động 2012:

 

"Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

...."

 

Trường hợp công ty cho thôi việc mà không đúng theo quy định trên thì công ty sẽ có nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

 

Bạn tham khảo để giải đáp thắc mắc!

 
Trân trọng !
CV. Trần Thị Linh - Công ty Luật Minh Gia
Gọi ngay