Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Tư vấn về vấn đề trực của cán bộ, công chức, viên chức

Luật sư tư vấn về vấn đề trực của cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ, công chức, viên chức trực thì chi trả chế độ gì? Có được tính tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ không? Luật Minh Gia xin tư vấn như sau:

1. Luật sư tư vấn về lao động

Người lao động khi làm việc vào ban đêm hoặc làm thêm giờ vào ban đêm đều được chi trả lương làm thêm giờ hoặc lương làm việc vào ban đêm. Vậy đối với cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc vào ban đêm hoặc làm thêm giờ vào ban đêm có được hưởng lương làm thêm? Mức hưởng được pháp luật quy định như thế nào?

Nếu bạn đang gặp phải vướng mắc liên quan đến lao động, bạn cần tham khảo các quy định pháp luật về lao động hoặc ý kiến của luật sư có chuyên môn. Trong trường hợp bạn không có thời gian tìm hiểu hoặc không có luật sư riêng, bạn hãy liên hệ Luật Minh Gia để chúng tôi giải đáp và hướng dẫn cụ thể.

Để được hỗ trợ, tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến lao động, bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169, để được tư vấn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tình huống mà Luật Minh Gia tư vấn dưới đây để có thêm kiến thức về pháp luật.

2. Tư vấn về vấn đề trực của cán bộ, công chức, viên chức.

Câu hỏi: Xin chào Công ty Luật Minh Gia.Xin hãy tư vấn cho tôi một việc như sau: Đơn vị tôi là đơn vị trường học (đơn vị sự nghiệp công lập)Thời gian làm việc được quy định là 1 ngày 8 tiếng, 1 tuần 40 giờ.Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do có phát sinh nhiệm vụ chuyên môn, nên lãnh đạo đơn vị có văn bản chỉ đạo các khoa phòng chức năng phải bố trí người trực thứ 7 và chủ nhật để kịp thời giải quyết, xử lý các công việc phát sinh (nếu có). Trong quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị có ghi: khi trực thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ thì sẽ được thanh toán tiền (A đồng/ngày).Trường hợp trên có được tính là: "làm thêm giờ" và tính theo mức 200 giờ/năm không?Tại Điểm 2, Phần I Thông tư Liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 có ghi như sau:  Đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chế độ trực 12 giờ/24 giờ hoặc 24 giờ/24 giờ có hướng dẫn riêng.Vậy được hướng dẫn bởi văn bản nào?Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời tư vấn:  Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia! Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 97, Bộ luật Lao động 2012 thì:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.".

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, bạn đã làm đủ 8 tiếng/1 ngày và 40 giờ/1 tuần đúng theo quy định về thời gian làm việc thì việc bạn phải trực vào thứ bảy và chủ nhật thì bạn sẽ được hưởng lương làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật lao động. Theo đó, nếu bạn trực vào ban ngày thì bạn sẽ được hưởng lương bằng 200% mức lương của một ngày làm việc thông thường và nếu vào ban đêm ngoài 200% mức lương ngày thông thường bạn còn được hưởng thêm 30% mức lương của ngày làm việc bình thường nữa.

Còn đối với vấn đề bạn hỏi là Điểm 2, Phần I Thông tư Liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 có ghi:  Đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chế độ trực 12 giờ/24 giờ hoặc 24 giờ/24 giờ có hướng dẫn riêng thì hiện nay chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về chế độ trực này của cán bộ, công chức, viên chức. Riêng đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công thì được quy định riêng tại Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của quyết định số 73/2011/QĐ-TTG ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

Vì vậy, đối với trường hợp đơn vị của bạn, theo quan điểm của chúng tôi, đơn vị bạn nên làm văn bản đề nghị cơ quan chủ quản cấp trên chấp thuận cho đơn vị bạn được tạm thời áp dụng Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT/BNC-BTC ngày 5-1-2005 hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức để làm cơ sở tính lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với những người trực 24/24giờ nhưng không được bố trí nghỉ bù trong thời gian chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể. 

Gọi ngay