1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Lao động
 • Tư vấn về thanh toán tiền lương khi thôi việc

  • 12/09/2015
  • Vũ Thanh Thủy
  • Từ năm 2013 đến năm 2015 tôi làm việc tại công ty X... Việt Nam.Qúa trình làm việc hoàn toàn bình thường.Ngày 01/07/2015 tôi là đơn xin nghỉ việc và ngày 20/07/2015 đơn xin nghỉ việc của tôi được chấp nhận.Tôi cũng đã làm hết những quyết toán cần thiết, tuy nhiên đến ngày trả lương 15/08/2015 tôi vẫn chưa nhận được lương tháng 7 của mình, cả BHXH cũng vậy.


  Tôi có gọi hỏi Phòng HCNS thì nhận được câu trả lời rằng lương của tôi sẽ được thanh toán vào kì lương ngày 15/09.

  Tuy nhiên hôm nay, ngày 28/08 tôi nhận được thông tin Công ty mới kiểm kê ngày 26/08 và lương của tôi sẽ bị giữ lại đến khi nào giải quyết xong âm kho.

  Vấn đề tôi muốn được văn phòng luật sư Minh Gia tư vấn ở đây là: Tôi nghỉ từ giữa tháng 7, đến cuối tháng 8 mới kiểm kê, và như vậy họ giữ lương của tôi như vậy có đúng k? Luật  Lao động có những điều khoản nào quy định về vấn đề này.

  Tôi xin mở rộng thêm một số thông tin như sau: Khi xảy ra âm kho, tất cả mọi trách nhiệm đều quy hết cho nhân viên trong khi đó hệ thống IT và Kế toán  và Kho không hề phải chịu bất cứ trách nhiệm nào cả.

  Tôi rất mong nhận được những thông tin tư vấn của văn phòng, bởi vì Công ty tôi thường xuyên giữ lương như vậy, và có nhiều người đang ở trong tình trạng của tôi.

  Tôi xin chân thành cảm ơn.
   
  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau: 


  Trường hợp của bạn khi nghỉ việc mà công ty giữ lại lương của bạn là trái với quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, theo quy định tại Điều 98 Bộ luật lao động 2012:
   
  Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:
   
  1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;
   
  2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
   
  3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
   
  Bạn nộp đơn nghỉ việc và đã được công ty chấp nhận. Và dựa vào tình tiết mà bạn đã trình bày ở trên thì bạn không phạm vào những quy định của pháp luật để bị giữ lương hay ngừng trả lương. Vì vậy, công ty sẽ phải trả đù tiền lương cho bạn.
   
  Căn cứ theo Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động:
   
  1. Người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây:
   
  a) Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 92 và hằng tháng trích từ tiền lương, tiền công của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội;
   
  b) Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội của người lao động trong thời gian người lao động làm việc;
   
  c) Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc;
   
  d) Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội;
   
  đ) Trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động;
   
  e) Giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41, Điều 51 và điểm b khoản 1 Điều 55 của Luật này;
   
  g) Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
   
  h) Cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu;
   
  i) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
   
  2. Ngoài việc thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều này, hằng tháng người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 102 và trích từ tiền lương, tiền công của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 102 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.” 
   
  Như vậy, khi bạn nghỉ việc công ty phải trả lại cho bạn sổ bảo hiểm và thanh toán những trợ cấp bảo hiểm xã hội cho bạn
   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về thanh toán tiền lương khi thôi việc . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

  Trân trọng!
  CV – Mạnh Thắng – Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật