Tuấn Luật sư

Tư vấn về thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Thưa Luật sư! hiện nay tôi đang công tác tại Đài truyền thanh huyện, và hiện đang hưởng mức tiền lương trung cấp, bậc 2,26 chuyên ngành học là Trung Cấp phát thanh truyền hình. Hiện nay tôi đã học xong đại học hệ vừa làm vừa học, chuyên ngành luật, vậy tôi có phải thi nâng ngạch hay không? hay là xét nâng ngạch? xin luật sư cho tôi biết, xin cảm ơn luật sư nhiều!


Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:
 
Điều 29 Nghị định 29/2012/NĐ – CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định:
 
Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức được thực hiện như sau:

a) Khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng phải thực hiện thông qua việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp;
 
b) Khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
 
Như vậy, trường hợp bạn muốn thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành thì phải thông qua việc thi tuyển hoặc xét tuyển.
 
Việc xem xét hình thức thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn do Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
 
Do đó, khi cơ quan bạn đang làm việc tổ chức thi hoặc xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì bạn có thể nộp hồ sơ theo yêu cầu của tổ chức, đơn vị có thẩm quyền sẽ ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức đạt kết quả theo phân cấp.

 

Trân trọng!
Cv. Nguyễn My – Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay