Tuấn Luật sư

Tư vấn về nâng ngạch công chức

Cho tôi hỏi về nâng ngạch công chức như sau: Tôi là một cán bộ nhà nước, hiện đang làm việc tại đơn vị đoàn thể chính trị của một huyện. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm tôi được nhận quyết định hợp đồng huyện về công tác tại một trường THCS theo diện. Tháng 9/2005, tôi nhận quyết định biên chế và hưởng lương mã ngạch 15a202. Tháng 8/2007 tôi nhận quyết định điều động lên công tác tại cơ quan Đoàn thanh niên huyện cho tới nay.

Trong quá trình công tác. Do điều kiện công việc, nhà xa trung tâm thành phố và ngành học của tôi nên tôi rất ít lớp học liên thông lên đại học, nên tôi không có nhiều cơ hội được đi học nâng cao trình độ chuyên môn sớm, vì vậy tháng 12/2009 tôi theo học lớp Đại học Quản trị kinh doanh của trường ĐH công nghệ và kinh doanh Hà Nội và tốt nghiệp tháng 12/2013.

Tôi muốn hỏi Luật sư: Hiện tôi đang được  hưởng hệ số lương 3,03 (bậc 4 cao đẳng mã ngạch 15a202 lương viên chức, đã có bằng Đại học, có bằng Trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước, vậy tôi có được chuyển đổi lương cao đẳng sang Đại học không? Nếu được thì cần những thủ tục gì? Hình thức chuyển đổi ra sao? Tôi xin trân trọng cảm ơn!

TRẢ LỜI:

Đây là vấn đề liên quan đến nâng ngạch công chức. Cụ thể, vấn đề này được quy định tại Điều 44, Điều 45 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 như sau:

Điều 44. Nâng ngạch công chức:

"1. Việc nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển.

2. Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được đăng ký dự thi nâng ngạch.

3. Kỳ thi nâng ngạch được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật".

Điều 45. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức

"1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu về công chức đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch dự thi thì công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó được đăng ký dự thi.

2. Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của ngạch dự thi".

Ngoài ra, Điều 29 Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức cũng có quy định về căn cứ, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch công chức như sau:

“1. Việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan sử dụng công chức và thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định.

2. Nguyên tắc cạnh tranh trong kỳ thi nâng ngạch được thực hiện giữa các công chức trong cùng cơ quan quản lý công chức.

3. Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.

4. Cơ quan quản lý công chức tổng hợp danh sách công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, có văn bản gửi cơ quan tổ chức thi nâng ngạch theo quy định tại Điều 30 Nghị định này và chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn, điều kiện của công chức dự thi nâng ngạch.

Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, cơ quan quản lý công chức phải gửi hồ sơ đăng ký dự thi của từng công chức để cơ quan tổ chức thi nâng ngạch thẩm định và quản lý.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật, việc nâng ngạch sẽ phải thông qua hình thức thi tuyển.

Để có thể đăng ký thi tuyển nâng ngạch, bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.

Hàng năm cơ  quan quản lý công chức tổng hợp danh sách công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự  thi nâng ngạch, có văn bản gửi cơ quan tổ  chức thi nâng ngạch  và chịu trách nhiệm về  các tiêu chuẩn, điều kiện của công chức dự thi nâng ngạch.

Nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện trên thì bạn cần có đơn đăng ký dự thi nâng ngạch kèm văn bằng tốt nghiệp Đại học gửi cho cơ quan quản lý công chức trước tháng 3 hàng năm, vì vào tháng 3 hàng năm là thời điểm  các cơ quan nhà nước xây dựng kế hoạch thi nâng ngạch của năm đó. Nếu được cơ quan quản lý công chức xét duyệt đưa vào danh sách nâng ngạch công chức của năm, bạn sẽ được thi tuyển nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh.

Nếu trúng tuyển bạn sẽ được nâng ngạch, bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên trình độ đại học, hưởng lương công chức A1 tại bảng lương số 2 Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

---------------

Câu hỏi thứ 2 - Giáo viên dạy mỹ thuật chuyển sang dạy tiếng anh thì có thay đổi ngạch?

Tôi xin phép hỏi về việc như sau: Tôi đang công tác là giáo viên dạy môn mỹ thuật  9 năm nay,  và trong thời gian công tác tôi có đi học thêm văn bằng 2 môn tiếng anh, và nếu tôi chuyển sang dạy môn tiếng anh thì mức lương theo ngạch công chức hiện tại của tôi có bị thay đổi không. Hay mọi thứ phải làm lại từ đầu như mọi người nói.  Xin giải đáp thắc mắc xin chân thành  cám ơn.

Trả lời: 

Theo thông tin bạn cung cấp, hiện nay bạn đnag là giáo viên dạy mỹ thuật lớp 9. Trường hợp bạn muốn chuyển sang vị trí việc làm mới là giáo viên dạy tiếng anh thì bạn cần đáp ứng các điều kiện theo quy địnhtại Điều 32 Luật viên chức 2010

"Điều 32. Thay đổi vị trí việc làm

1. Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó.

2. Việc lựa chọn viên chức vào vị trí việc làm còn thiếu do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

3. Khi chuyển sang vị trí việc làm mới, việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng làm việc hoặc có thay đổi chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 và Điều 31 của Luật này."

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP, viên chức được bổ nhiệm vào ngạch viên chức nào thì được xếp lương theo ngạch viên chức đó.

"Điều 3. Nguyên tắc xếp lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nguyên tắc trả lương và thực hiện chế độ tiền lương

1. Nguyên tắc xếp lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo

a) Cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào (sau đây viết tắt là ngạch) hoặc chức danh chuyên môn, nghiệp vụ nào thuộc ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây viết tắt là chức danh) thì xếp lương theo ngạch hoặc chức danh đó..."

Bạn đang là giáo viên dạy mỹ thuật và nếu chuyển sang làm giáo viên dạy tiếng anh thì chức danh của bạn vẫn được xác định là giáo viên trung học cơ sở và thuộc nghạch viên chức A0 theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Trân trọng!

P.Tư vấn -  Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí