Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Tư vấn về hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo luật việc làm

  • 22/02/2016
  • Hà Thị Thảo
  • Tôi hiện đang làm việc tại một công ty TNHH, theo tôi được biết thì tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ được thanh toán sau khi nghỉ việc là 3 tháng lương , mỗi tháng bằng 60% lương hợp đồng và để được lãnh thì khi thôi việc phải đến đăng ký tại nơi quy định trong thời gian không quá 7 ngày kể từ ngày ký quyết định thôi việc.


  Nội dung đề nghị tư vấn:
   
  Vậy tôi xin hỏi khi nghỉ việc tôi phải đăng ký ở đâu và nếu công ty cấp giấy quyết định thôi việc cho tôi trễ (ví dụ QĐTV ký ngày 16/1 mà đến 10 ngày sau hoặc hơn nữa mới có) trong trường hợp này tôi có được giải quyết trợ cấp thôi việc hay không , nếu không được giải quyết vì lỗi do công ty làm quyết định trễ thì công ty phải bồi thời cho tôi hay không ? nếu như công ty không chịu bồi thường thì tôi có được quyền khiếu nại không ? nếu được thì tôi phải khiếu nại ở đâu ?. Vì hiện tại công ty chưa trả sổ BHXH và giấy quyết định thôi việc nên tôi chưa đến để đăng kí. Vậy xin hỏi Luật sư nếu tôi đăng kí trễ, tôi có bị mất quyền lợi về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp hay ko?
   
  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
   
  Thứ nhất, Theo Điều 49 Luật việc làm 2013 quy định Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:
   
  “Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
   
  1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:
   
  a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
   
  b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
   
  2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;
   
  3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;
   
  4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:
   
  a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
   
  b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
   
  c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
   
  d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
   
  đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
   
  e) Chết”.
   
  Thứ hai, bạn cần Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:
   
  “1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp”.
   
  3. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do”.
   
  Theo Điều 18 quy định Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau
   
  “1. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.
   
  Người lao động chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào sổ bảo hiểm xã hội và gửi lại người lao động cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chụp sổ bảo hiểm xã hội để lưu hồ sơ.
   
  Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.
   
  Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh) để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động; 01 bản đến người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
   
  Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do”.
   
  Như vậy, bạn cần làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và gửi đến trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi bạn nhận trợ cấp thất nghiệp, sau đó trung tâm sẽ xem xét. Nếu bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì cơ quan bảo hiểm sẽ ra quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp.
   
  Về việc công ty chưa có quyết định thôi việc thì trước tiên bạn phải thông báo cho phía công ty về trường hợp trên để công ty cấp quyết định thôi việc để bạn hoàn thiện hồ sơ. Nếu bạn không được hưởng trợ cấp thất nghiệp do lỗi của công ty thì công ty sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật “Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường”. khoản 1 điều 604 Bộ luật dân sự năm 2005.
   
  Nếu công ty không bồi thường bạn có thể khiếu nại hành vi trên theo quy định của pháp luật về khiếu nại.
   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo luật việc làm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  CV: Trường Nghiêm – Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169