Nguyễn Thị Lan Anh

Tư vấn về đơn phương chấm dứt hợp đồng và nghĩa vụ bồi thường cho phía công ty

Luật sư tư vấn về vấn đề: Trường hợp viết đơn thôi việc và đã báo trước 30 ngày có phải là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không? Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng có phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường không?

1. Luật sư tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động:

Chấm dứt hợp đồng được hiểu là việc các bên thỏa thuận kết thúc thực hiện hợp đồng đã giao kết. Theo đó, người sử dụng lao động và người lao động không còn bị ràng buộc nhau về những quyền và nghĩa vụ đã được giao kết trong hợp đồng. 

Tuy nhiên, khi chấm dứt hợp đồng lao động thường kéo theo sự phát sinh của nhiều hậu quả pháp lý. Với tư cách là người lao động, bạn cần nắm rõ các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp còn thắc mắc và cần sự trợ giúp đội ngũ luật sư, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua:

- Tư vấn trực tiếp tại văn phòng

- Tư vấn qua email: lienhe@luatminhgia.vn

Tư vấn qua tổng đài điện thoại, gọi: 1900.6169

Bạn cũng có thể tham khảo tình huống cụ thể dưới đây để có thể bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Luật sư tư vấn về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

Nội dung tư vấn: E xin chào luật sư! Luật sư cho em xin hỏi hiện em đang làm tai một công ty,em có ký hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng nhưng em làm được 11 tháng. Hiện em muốn nghỉ việc nên em đã báo với công ty và viết đơn thôi việc báo trước 30 ngày. Em làm hết 30 ngày như trong đơn như vậy có phải là em tự đơn phương chấm dứt hợp đồng không ạ? Công ty nói em tự đơn phương chấm dứt hợp đồng và nói sẽ bắt em bồi thường nửa tháng lương. Như vậy công ty đúng hay sai ạ? Em cảm ơn luật sư nhiều ạ.

Trả lời: Chào bạn, đối với vấn đề bạn gửi thắc mắc Công ty Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

“a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.”  

Theo đó, bạn chấm dứt hợp đồng lao động đúng với quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi thuộc một trong các trường hợp trên thì được gọi là chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật. Còn nếu như chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định trên sẽ là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Mặc dù, bạn đã thực hiện nghĩa vụ báo trước theo đúng quy định của pháp luật nhưng nếu không có căn cứ pháp luật là trường hợp chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì bạn sẽ có trách nhiệm với công ty.

“Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này”.

Như vậy, nếu như bạn chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì bạn sẽ phải bồi thường nửa tháng tiền lương theo đúng quy định của pháp luật. Còn trong trường hợp bạn đã thông báo trước cho công ty và đáp ứng điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty phù hợp thì bạn không phải bồi thường theo quy định pháp luật.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí