1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Lao động
 • Tư vấn về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

  • 14/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Nhờ văn phòng tư vấn giúp về chấm dứt HĐLĐ như sau: Tôi ký hợp đồng lao động có kỳ hạn 3 năm (từ 30/8/2011 đến 29/8/2014) nhưng hoàn cảnh không cho phép tôi tiếp tục thực hiện hết hợp đồng nên tôi có đơn xin nghỉ việc từ 25/2/2014. Công ty không giải quyết cho nghỉ.

  Tôi đã phải nghỉ việc ngay từ ngày gửi đơn, Vậy tôi có đượchưởng quyền lợi gì? Có được công ty trả lương những ngày làm việc trong tháng 2/2014 không (Lương tháng 1/2014 tôi đã nhận rồi) và có được lấy sổ lao động về không. Xin luật sư tư vấn giúp và phải làm thế nào để được lấy sổ lao động. Tôi xin cảm ơn!.

  Trả lời: Công ty Luật Minh Gia xin tư vấn cho bạn như sau:

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 thì người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong các trường hợp sau:

  a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

  b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

  c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

  d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

  đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

  e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

  g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

  Như vậy, trong trường hợp bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Trong trường hợp này, bạn phải chứng minh được hoàn cảnh khó khăn của mình hoặc gia đình dẫn đến không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.

  Bạn làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng vì lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn thì bạn phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước 30 ngày (Điểm b Khoản 2 Điều 37 Bộ luật lao động).

  Khi tuân thủ về điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và thời hạn báo trước thì quyền lợi của bạn vẫn được đảm bảo đầy đủ, bao gồm:

  - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày (Khoản 2 Điều 47 Bộ luật lao động), trong đó đương nhiên bao gồm tiền lương của bạn trong những ngày đã làm việc trong tháng 2.

  - Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

  - Trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động.

  Tuy nhiên trong trường hợp bạn vi phạm về điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì theo Điều 43 Bộ luật lao động:

  "1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

  2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

  3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này".

  Như vậy, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật công ty vẫn phải thanh toán cho bạn tiền lương trong những ngày làm việc tháng 2 và phải hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ của bạn. Bên cạnh đó thì bạn sẽ không được trợ cấp thôi việc, phải bồi thường nửa tháng tiền lương. Nếu vi phạm thời hạn báo trước thì phải bồi thường khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước. Đồng thời phải hoàn trả chi phí đào tạo (nếu có).

  Trong trường hợp công ty vi phạm các quyền lợi của bạn, bạn có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân quân/huyện nơi công ty có trụ sở để yêu cầu giải quyết.

  Trân trọng!

  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật