Nguyễn Đức Minh Hiếu

Tư vấn về điều kiện hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo NĐ số 116/2010-NĐ-CP

Yêu cầu tư vấn: Cháu làm hợp đồng lao động bắt đầu từ Tháng 11/2008 đến hết tháng 5/2011 thì cháu nghỉ thai sản. Đến đầu tháng 10/2012 đến hiện tại là hết tháng 10/2015. Vậy tính từ lúc đi làm bắt đầu từ T11/2008 đến T10/2015 tính được là 5 năm 5 tháng cháu làm việc trong vùng kinh tế đặc biệt khó khăn theo NĐ116/2010/NĐ-CP. Hỏi cháu có được hưởng phụ cấp công tác lâu năm không?


Trả lời tư vấn: Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn về công ty Luật Minh Gia. Với những thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:
 
Theo khoản 2 Điều 1, NĐ 116/2010/NĐ-CP quy định về những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn  được quy định trong Nghị Định này gồm:

"a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền."
 
Theo Điều 2, Nghị định này quy định về những đối  tượng được hưởng phụ cấp công tác lâu năm trong Điều 5 Nghị định này gồm:
 
"1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành."
 
Thời gian làm việc thực tế của bạn là 5 năm 5 tháng. Như  vậy, bạn sẽ được hưởng phụ cấp lâu năm với mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung( theo quy định tại khoản 1, Điều 5, Nghị định này) Khi bạn đồng thời  2 điều kiện sau: 

Thứ nhất, bạn  là 1 trong số những đối tượng được quy định tại Điều 2, Nghị định này.

Thứ 2, nơi bạn đang làm việc ở tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn  thuộc Điều 1, Nghị định này.

 

Vậy rất mong bạn sẽ tham khảo và áp dụng vào trường hợp của bạn

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về điều kiện hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo NĐ số 116/2010-NĐ-CP. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Cv. Nguyễn Tân - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí