Trần Việt Dũng

Tư vấn về chế độ đượchưởng khi tự ý nghỉ việc theo Luật 1994

Chào luật sư, Tôi là công chức nhà nước đang làm phòng Nội vụ huyện. Cơ quan tôi nhận được đơn của một công dân có tham gia công tác cán bộ xã từ năm 1958 đến năm 1982 thì tự nghỉ việc. và chưa được hưởng chế độ gì? vậy xin hỏi luật gia là công dân này có được hưởng chế độ gì ko? căn cứ pháp lý nào để được hưởng và không được hưởng? xin cảm ơn luật Minh Gia


Trả lời : Cảm ơn bạn đã gửi đề nghị đến Công ty Luật Minh Gia , trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau :

Thứ nhất : việc tự ý nghỉ việc của người lao động  sẽ chịu hình thức kỷ luật  theo quy định của Bộ luật lao động năm 1994 có quy định tại điều 85 về hình thức kỷ luật xa thải theo đó :

“1- Hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp;

b) Người lao động bị xử lý kỷ luật chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật;

c) Người lao động tự ý bỏ việc bảy ngày trong một tháng hoặc 20 ngày trong một năm mà không có lý do chính đáng.

2- Sau khi sa thải người lao động, người sử dụng lao động phải báo cho cơ quan lao động cấp tỉnh biết.”

Như vậy trường hợp người lao động tự ý bỏ việc bảy ngày trong một tháng hoặc 20 ngày trong một năm  mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị  kỷ luật sa thải.

Theo quy định tại điều 42 Bộ Luật lao động năm 1994 có quy định :

“1- Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ một năm trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có.

2- Khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 85 của Bộ luật này, người lao động không được trợ cấp thôi việc.”
Qua đây thấy trường hợp bạn hỏi đó là người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thôi việc sau khi có quyết định sa thải.

Tuy nhiên theo quy định tại 43 Bộ Luật Lao động năm 1994 thì :

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản thì các khoản có liên quan đến quyền lợi của người lao động được thanh toán theo quy định của Luật phá sản doanh nghiệp.
Người sử dụng lao động ghi lý do chấm dứt hợp đồng lao động vào sổ lao động và có trách nhiệm trả lại sổ cho người lao động. Ngoài các quy định trong sổ lao động, người sử dụng lao động không được nhận xét thêm điều gì trở ngại cho người lao động tìm việc làm mới.”

Như vậy trường hợp bạn  hỏi  mà người lao động là cán bộ xã làm việc từ năm 1958 đến 1982 thì khoản trợ cấp nếu có đã phải được thanh toán và hiện tại người lao động đó không được hưởng nữa.

Thứ hai, về bảo hiểm xã hội  quy định tại điều 58 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 có quy định :

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu.

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian; trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Người lao động có đủ điều kiện được hưởng lương hưu thì được hưởng theo quy định trên.

Trân trọng !
Cv : Nguyễn Phương – Công ty Luật Minh Gia 

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí