Mạc Thu Trang

Tính bình quân tiền lương đối với người có thời gian đi bộ đội?

Ngày 9-11-2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 62/2011/QĐ-TTg quy định chính sách đối với đối tượng tham gia chiến đấu ở biên giới phía bắc. Vậy trong trường hợp chưa được hưởng trợ cấp 1 lần khi xuất ngũ thì có được cộng nối thời gian đóng BHXH hay không? Tính bình quân tiền lương hưu như thế nào trong trường hợp vừa tham gia quân ngũ vừa đóng BHXH tại doanh nghiệp? Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn của Công ty Luật Minh Gia như sau:

1. Tư vấn quy định của pháp luật về chính sách với người tham gia kháng chiến

Đối với bộ đội tham gia kháng chiến khi xuất ngũ sẽ được Nhà nước hỗ trợ thông qua các chính sách ưu đãi dành cho người có công. Vậy đối với người tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc thì được hưởng chính sách ưu đãi gì? Bình quân tiền lương hưu như thế nào trong trường hợp vừa tham gia quân ngũ vừa đóng BHXH tại doanh nghiệp? Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này có thể liên hệ tới Luật Minh Gia, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung như sau:

- Người tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc thì được hưởng chính sách ưu đãi gì

- Trường hợp chưa được hưởng trợ cấp 1 lần khi xuất ngũ thì có được cộng nối thời gian đóng BHXH hay không? 

- Mức bình quân tiền lương hưu tính như thế nào trong trường hợp vừa tham gia quân ngũ vừa đóng BHXH tại doanh nghiệp?

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tìm hiểu thêm tại một số tình huống tư vấn sau đây:

2. Tư vấn về mức lương để tính hưởng BHXH

Nội dung tư vấn: Kính chào Quý cơ quan.Bố tôi sinh năm 1961, năm 1979 bố tôi tham gia chiến tranh biên giới Việt Trung đóng tại Lào Cai đến năm 1983 bố tôi xuất ngũ, thời gian tham trong quân đội là 4 năm 1 tháng; Cấp bậc quân hàm: Hạ sỹ, Chức vụ: Tư vụ. Sau khi xuất ngũ Bố tôi về địa phương làm ruộng đến tháng 5/2001 bố tôi tham gia vào doanh nghiệp có đóng BHXH bắt buộc (Đến nay chưa hưởng chế độ trợ cấp theo QĐ 62/2011 của Chính Phủ). Tính đến thời điểm 5 năm cuối nghỉ hưu mức lương bố tôi tham gia đóng BHXH là 3.249.900 đồng. Tuy nhiên với chức vụ Hạ Sỹ hiện nay theo quy định đang được hưởng lương 3,2x1.390.000=4.448.000 đồng. Vậy sau nghi nghỉ hưu bố tôi có được tính mức lương 5 năm cuối là 4.448.000 đồng hay không.

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ thông tin bạn cung cấp thời gian bố bạn có tham gia phục vụ trong quân ngũ mà sau khi xuất ngũ chưa hưởng trợ cấp gì, theo điểm g khoản 2 Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định như sau :

Điều 23Tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội

2. Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15 tháng 12 năm 1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đã được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định dưới đây thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội:

g) Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Như vậy, thời gian 4 năm 1 tháng bố bạn công tác trong quân ngũ có thể được cộng nối với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng BHXH mà không chỉ căn cứ để tính mức lương theo chức vụ Hạ Sỹ hiện nay bố bạn đang hưởng.

Còn đối với vấn đề cộng nối thời gian đóng BHXH thì sẽ thực hiện Theo khoản 2 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH mức bình quân tiền lương  tháng đóng BHXH để tính lương hưu như sau:

 “ Điều 20Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần :

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl

    =

   Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội

    Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

Mbqtl: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Trân trọng!

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí