Tuấn Luật sư

Thủ tục hưởng chế độ tử tuất trong bảo hiểm xã hội bắt buộc

Chế độ tử tuất là một trong các chế độ bảo hiểm xã hội, pháp luật bảo hiểm hiện hành đã có các quy định cụ thể về điều kiện hưởng, trình tự thủ tục hưởng chế độ này. Tuy nhiên, nhiều trường hợp thân nhân thực hiện hưởng vẫn còn gặp nhiều vướng mắc về hồ sơ, giấy tờ. Do đó, để được hướng dẫn cụ thể bạn có thể liên hệ với Luật sư để được hỗ trợ.

1. Luật sư tư vấn về chế độ tử tuất

Chế độ tử tuất là chế độ chi trả cho thân nhân người đang tham gia bảo hiểm xã hội, đang bảo hưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang hưởng lương hưu mà mất. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện của thân nhân mà chế độ tử tuất được hưởng khác nhau.

Do đó, nếu bạn có vướng mắc trong việc hưởng chế độ này thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được tư vấn cụ thể về các vấn đề:

- Điều kiện hưởng chế độ tử tuất;

- Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất;

- Thời hạn nộp hồ sơ để hưởng chế độ tử tuất.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được hỗ trợ tư vấn.

2. Quy định pháp luật về việc hưởng chế độ tử tuất

Trình tự và thủ tục để được hưởng chế độ tử tuất hàng tháng và chế độ tử tuất một lần như sau:

1/ Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng, gồm:

- Sổ BHXH (người đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người chờ hưu) hoặc hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do cơ quan BHXH quản lý đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

- Giấy chứng tử (bản sao) hoặc Giấy báo tử (bản sao) hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (bản sao);

- Tờ khai của thân nhân người chết (mẫu số 09A-HSB).

- Đối với trường hợp chết do tai nạn lao động thì có thêm Biên bản điều tra tai nạn lao động (trường hợp tai nạn giao thông xác định là TNLĐ thì kèm theo Biên bản tai nạn giao thông).

+ Nếu chết do BNN thì kèm theo bản sao Bệnh án điều trị BNN.

+ Con từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học thì có thêm Giấy chứng nhận của nhà trường nơi đang học;

+ Thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì có thêm Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.

2/ Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tuất một lần, gồm :

a)  Sổ BHXH (người đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người chờ hưu) hoặc hồ sơ hưởng

lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do cơ quan BHXH quản lý đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

b)  Giấy chứng tử (bản sao) hoặc Giấy báo tử (bản sao) hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (bản sao);

c) Tờ khai của thân nhân người chết (mẫu số 9A-HSB);

d) Đối với trường hợp chết do tai nạn lao động thì có thêm Biên bản điều tra tai nạn lao động (trường hợp tai nạn giao thông xác định là TNLĐ thì kèm theo Biên bản tai nạn giao thông). Nếu chết do BNN thì kèm theo bản sao Bệnh án điều trị BNN.

3/Trách nhiệm lập hồ sơ:

- Đơn vị có trách nhiệm lập hồ sơ gửi tới cơ quan BHXH cho những người lao động do đơn vị quản lý bị chết.

- Thân nhân của người đang bảo lưu, đang hưởng lương hưu hoặc đợi cấp sổ BHXH hàng tháng bị chết có trách nhiệm lập hồ sơ gửi đến cơ quan BHXH Quận, huyện nơi người lao động cư trú.

- Cơ quan BHXH Quận, Huyện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ tử tuất, trường hợp không giải quyết có văn bản trả hồ sơ và nói rõ lý do.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí