LS Xuân Thuận

Thời điểm nâng bậc lương thường xuyên và trước hạn

Tôi là giảng viên đại học (mã ngạch 15111), tháng 9/2010 tôi đã được nâng lương trước hạn lên bậc 6/9, đến tháng 9 năm 2013 tôi được nâng lương thường xuyên lên bậc 7/9, sau đó tháng 3/2015 tôi được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư và được chuyển sang ngạch giảng viên chính (mã ngạch 15110) và được xếp bậc lương 2/8 từ tháng 4/2015.

 
Xin Luật sư cho biết: Đến thời điểm nào tôi sẽ được nâng bậc lương thường xuyên (tháng 9/2016 hay tháng 4/2018) và nếu đúng theo tiêu chuẩn thì thời điểm nào tôi có thể đề nghị được nâng lương trước hạn?
 
Rất mong nhận được lời giải đáp của Luật sư.
 
Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 
1. Về thời điểm nâng bậc lương thường xuyên
 
Khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013 quy định:
 
“a) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:
 
- Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;
 
- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;
 
- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.”
 
b) Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:
 
- Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;
 
- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
 
- Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
 
- Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.
 
c) Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:
 
- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương;
 
- Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;
 
- Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.
 
Tổng các loại thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Điểm này (nếu có) được tính tròn tháng, nếu có thời gian lẻ không tròn tháng thì được tính như sau: Dưới 11 ngày làm việc (không bao gồm các ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động) thì không tính; từ 11 ngày làm việc trở lên tính bằng 01 tháng.”

 
Áp dụng quy định trên, nếu:
 
1. Bạn không có thời gian không tính như quy định trong điểm (c) ở trên, và
 
2. Trong thời gian giữ chức, bạn không bị thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức để bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định ở trên,
 
Thì thời điểm nâng bậc lương thường xuyên của bạn là 36 tháng kể từ khi giữ bậc lương hiện tại, tức là tháng 4/2018.
 
2. Thời điểm đề nghị nâng lương trước hạn
 
Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013 quy định:
 
“Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.”
 
Như vậy, thời điểm sớm nhất bạn có thể đề nghị nâng lương trước hạn là 12 tháng trước tháng 4/2018, nghĩa là tháng 4/2017.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thời điểm nâng bậc lương thường xuyên và trước hạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Cv Nguyễn Thúy Hạnh – Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn