Tuấn Luật sư

Tăng lương theo nghị định 17/2015/NĐ-CP

Hỏi: Theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP về việc tăng tiền lương cho cán bộ, công chức có hệ số lượng từ 2,34 trở xuống. Hiện nay tôi đang làm việc tại UBND phường A, giữ chức danh Chủ tịch UBMTTQ phường đang hưởng mức lương 2,34 (Phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,2), Vậy tôi có được hưởng chính sách theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP không? Quy định trường hợp của tôi như thế nào?. Xin Luật sư Minh Gia giải đáp, tôi xin chân thành ghi ơn!"
Tăng lương theo nghị định 17/2015/NĐ-CP
Tăng lương theo nghị định 17/2015/NĐ-CP


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng không áp dụng để tăng lương:

"3. Đối tượng không áp dụng:

a) Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền;

b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP;

c) Hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ thuộc Quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn thuộc Công an nhân dân hưởng phụ cấp quân hàm."


Trường hợp của bác, do thông tin chưa cụ thể, bác có thể tham khảo bài viết tương tự sau:

>> Trường hợp không được hưởng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Trân trọng!
Bộ phận luật sư trực tuyến - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí