Luật sư Vũ Đức Thịnh

Quy định về tiền lương làm thêm những ngày nghỉ lễ

Xin phép luật sư cho em hỏi mức tính lương những ngày nghĩ lễ của năm 2015 đối với các danh nghiệp. Bộ luật lao động có sửa đổi gì không? Xin cảm ơn !


Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Về tiền lương khi làm việc vào những ngày nghỉ lễ được quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động 2012, cụ thể như sau:

“Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.”

Hiện nay, vẫn áp dụng các quy định tại Bộ luật lao động 2012 và chưa có sự thay đổi nào về vấn đề tiền lương làm thêm.

Trân trọng !
Luật gia: Vũ Đức Thịnh - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí