Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Quy định của pháp luật về viên chức

  • 28/08/2020
  • Vũ Thanh Thủy
  • Pháp luật viên chức hiện hành đã có quy định cụ thể về quyền lợi, nghĩa vụ của viên chức khi làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, tuy nhiên trong quá trình thực hiện một số đơn vị vẫn có vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến quyền lợi của viên chức, do đó nếu bạn có vướng mắc bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

  1. Luật sư tư vấn về chế độ, quyền lợi của viên chức

  Liên quan đến các chế độ, quyền lợi của viên chức như tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ nâng lương, điều kiện chuyển đổi viên chức và công chức thì pháp luật đã có quy định đầy đủ, tuy nhiên không phải cơ quan, đơn vị nào cũng thực hiện đúng quy định pháp luật nên thực tế xảy ra rất nhiều trường hợp vi phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi của viên chức.

  Do đó, khi bạn gặp phải vấn đề liên quan đến viên chức và chưa biết đơn vị mình thực hiện có đúng quy định pháp luật hay không thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được giải đáp cụ thể.

  Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được hỗ trợ.

  Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm trường hợp chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức pháp lý trong lĩnh vực này.

  2. Quy định pháp luật về việc chuyển đổi giữa viên chức và công chức

  Câu hỏi: Tôi tốt nghiệp với tấm bằng ĐH năm 2015, gia đình đang có nhu cầu muốn xin cho tôi vào làm kế toán hặc giảng viên của trường CĐ nghề là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc UBND tỉnh. Khi vào làm việc tại trường tôi sẽ làm việc theo hợp đồng. Cho tôi hỏi :  -  Cơ sở đào tạo công lập trực thuộc UBND tỉnh, khi  cán bộ công nhân viên làm việc chính thức  trong trường có thuộc biên chế nhà nước không?    - Viên chức có thể phấn đấu lên công chức ( nếu có thì điều kiện cần phải có là gì)

  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Theo quy định tại Điều 2 Luật viên chức 2010: “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp của bạn là làm việc theo hợp động thì bạn là viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp.

  Cơ sở đào tạo công lập trực thuộc UBND tỉnh, khi cán bộ công nhân viên làm việc chính thức trong trường có thuộc biên chế nhà nước.

  Việc chuyển đổi viên chức thành công chức được quy định tại Điều 58 Luật viên chức 2010:

  Điều 58. Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

  1.     Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

  a)    Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển;

  b)    Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng;

  c)     Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, tiền lương được hưởng theo cơ chế trả lương của đơn vị sự nghiệp công lập, được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm, được thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

  d)    Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;

  đ)   Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ;

  e)     Quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên chức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác.

  2.     Chính phủ quy định chi tiết điều này.

    Hotline: 1900.6169