Nguyễn Kim Quý

Quá thời gian nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì còn được hưởng trợ cấp không?

Luật sư tư vấn về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quá thời gian nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và đã có việc làm thì có còn được nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Nội dung tư vấn: Quý Luật sư cho em xin hỏi, em làm việc và có đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2011 đến tháng 6/2016 thì em nghỉ, thời gian nghỉ của em là khoảng 2 năm thì đến năm 2018 em đi làm lại và có đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục, vậy Quý luật sư cho em hỏi là trong thời gian em thất nghiệp đó em không có được tư vấn là được lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp nên em không có đi lãnh, vậy giờ e đã đi làm rồi và số tiền bảo hiểm thất nghiệp đó em có được lãnh không? Em cảm ơn Quý Luật sư nhiều!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

“Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết."

Như vậy, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không phải trường hợp nghỉ hưởng lương hưu, nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định của pháp luật

+ Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi nghỉ việc đối với hơp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn hoặc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng

+ Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, bạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm

+ Chưa tìm được việc làm trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm, trừ các trường hợp quy định tại khỏan 4 Điều 49 Luật Việc làm 2013.

Tuy nhiên, vì bạn nghỉ từ tháng 6/2016 đến 2018 bạn đi làm lại mà không nộp hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm, tức là trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, bạn không nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm nên nếu hiện tại bạn mới làm hồ sơ hưởng thì bạn sẽ không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa.

Khoảng thời gian bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó nhưng chưa làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì khoảng thời gian này sẽ được bảo lưu và cộng dồn để tính cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp sau này theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm 2013:

Điều 45. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, bạn nghỉ việc từ tháng 6/2016 nhưng chưa làm hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp nên bạn sẽ không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho thời gian nghỉ việc đó nữa mà thời gian bạn chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu và cộng dồn vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để được hưởng trợ cấp thất nghiệp lần sau.

Trân trọng.

Phòng luật sư tư vần pháp luật Lao động - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn