Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Phụ cấp ưu đãi nghề có được tính vào lương hưu không?

  • 17/02/2019
  • Vy Huyền
  • Luật sư tư vấn về chế độ hưu trí theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế và các loại phụ cấp được tính vào lương hưu như sau: Thưa Luật Sư! Xin Luật sư tư vấn cho tôi những thắc mắc sau: Đến tháng 4/2016 tôi đủ 55 tuổi và có thời gian đóng BHXH 30 năm, hiện nay tôi giữ chức vụ trưởng phòng tổ chức cán bộ bệnh viện huyện, đến tháng 6/2016 là hết thời gian bổ nhiệm. Phụ cấp ưu đãi nghề ngành y tế là 20% lương.


  Tôi xin hỏi:
   
  1, Đến tháng 7 năm 2016 tôi xin nghỉ hưu trước tuổi theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP  của Chính phủ, ngoài các chế độ trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi theo quy định, thì trong 5 năm nghỉ hưu trước tuổi đó, hàng tháng có được lãnh lương hưu hay không? Nếu có thì lương đó lãnh từ Ngân sách hay do BHXH trả?
   
  2, Tiền trợ cấp chức vụ và ưu đãi nghề trong thời gian công tác trước khi nghỉ hưu trước tuổi có được tính vào mức lương bình quân trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi không?
   
  3, Nếu nghỉ hưu trước tuổi mà còn thời gian giữ chức vụ thì có được tính phụ cấp chức vụ vào lương hưu hàng tháng hay không? Và đến thời điểm hết thời gian bổ nhiệm chức vụ thì có trừ mức phụ cấp lại không hay cố định một mức khi bắt đầu hưởng?
   
  4, Khi lãnh lương hưu có được tính tiền phụ cấp ưu đãi nghề hay không?
   
  5, Khi Nhà nước nâng mức lương tối thiểu (Mức lương nền) thì người hưởng lương hưu trước tuổi có được tăng không?

  Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạc, chúng tôi xin tư vấn như sau:
   
  Về nội dung thứ nhất, Điều 8 Khoản 2 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về chính sách về hưu trước tuổi như sau
   
  2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;
   
  Như vậy ngoài trợ cấp được quy định tại khoản này ra thì bác vẫn được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (hưởng lương hưu hàng tháng và khoản lương hưu này sẽ do bảo hiểm xã hội chi trả).
   
  Nội dung thứ 2 + 3 + 4, Điều 12 Khoản 1 và 2 Nghị định có quy định về cách tính trợ cấp như sau:
   
  1. Tiền lương tháng quy định tại Nghị định này được tính bao gồm: Tiền lương theo ngạch, bậc hoặc theo chức danh nghề nghiệp hoặc theo bảng lương; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) và mức chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo quy định của pháp luật.
   
  2. Tiền lương tháng để tính các chế độ trợ cấp quy định tại Điều 8 Điểm b Khoản 1 Điều 9, các Điểm b Khoản 1, Điểm d Khoản 2 Điều 10 Nghị định này được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 5 năm cuối (60 tháng) trước khi tinh giản. Riêng đối với những trường hợp chưa đủ 5 năm (chưa đủ 60 tháng) công tác, thì được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của toàn bộ thời gian công tác.
   
  Như vậy tiền lương dùng để tính trợ cấp sẽ bao gồm phụ cấp chức vụ. Còn về phụ cấp ưu đãi nghề sẽ không được cộng vào tiền lương dùng để tính trợ cấp vì nó không được dùng để đóng bảo hiểm xã hội. Và khoản phụ cấp ưu đãi nghề này cũng sẽ không được tính vào lương hưu.
   
  Về nội dung thứ 5, có thể thấy tiền lương tháng để tính các chế độ trợ cấp quy định được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 5 năm cuối (60 tháng) trước khi tinh giản. Riêng đối với những trường hợp chưa đủ 5 năm (chưa đủ 60 tháng) công tác, thì được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của toàn bộ thời gian công tác. Do vậy khi có thay đổi về mức lương tối thiểu thì sẽ không ảnh hưởng đến mức lương hưu của bác.

  Trân trọng.
  Luật gia: Trần Hoàng Việt – Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169