Vy Huyền

NSDLĐ không trả tiền lương cho người lao động ngày nghỉ lễ, tết giải quyết như thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Người lao động nghỉ lễ tết từ ngày 1/2/2019 đến ngày 11/2/2019 thì được nghỉ bao nhiêu ngày lễ tết? Người sử dụng lao động không chấm công cho người lao động thời gian nghỉ lễ tết thì giải quyết như thế nào? Giải quyết các vấn đề có liên quan.

Nội dung tư vấn: Thưa luật sư, em hiện đang làm cho công ty dệt may X. Tết âm lịch vừa rồi công ty cho công nhân nghỉ từ 27 tháng chạp âm lịch tức ngày 1/2/2019 dương lịch đến ngày 7 tháng giêng âm lịch 2019 tức ngày 11/2/2019 dương lịch công nhân đi làm lại. Hiện tại là tháng 3/2019 dương lịch, công ty tính công lương tháng 2/2019 dương lịch thì chỉ tính từ ngày 11 đến ngày 28 tháng 2/2019 dương lịch.

Hỏi: Vậy thì ngày 1 đến ngày 10 tháng 2/2019 dương lịch rơi vào các ngày nghỉ tết âm lịch của công nhân tại sao công ty lại không chấm công cho công nhân, công ty có vi phạm luật lao động và công nhân khiếu nại được không. Xin luật sư trả lời hướng dẫn thắc mắc cho em. Em chân thành cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới Công ty Luật Minh Gia! Yêu cầu của bạn được tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 115 về Nghỉ lễ, tết của Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch

b) Nghỉ tết âm lịch 05 ngày 

...

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 về Nghỉ Tết Âm lịch của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động như sau: 

1. Thời gian nghỉ Tết Âm lịch theo Khoản 1 Điều 115 của Bộ luật lao động do người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch.

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Đối với trường hợp này của bạn, theo quy định tại Điều 115 của bộ luật lao động thì số ngày nghỉ tết âm lịch mà người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương là 5 ngày. Thời gian nghỉ sẽ do đơn vị sử dụng lao động lựa chọn là 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch. Do đó, công ty phải có trách nhiệm thanh toán nguyên tiền lương 5 ngày nghỉ tết âm cho người lao động.

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 về Vi phạm quy định về tiền lương của Nghị định 188/2015/NĐ-CP như sau:

3. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật; trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

Việc công ty không trả đủ nguyên tiền lương 5 ngày lễ tết cho bạn là trái quy định của pháp luật. Do đó theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 88/2015/NĐ-CP thì do người  sử dụng lao động không trả lương đầy đủ cho người lao động sẽ bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Nếu công ty không giải quyết trả tiền lương những ngày nghỉ tết âm lịch thì bạn có thể làm đơn khiếu nại lên phòng lao động thương binh xã hội hoặc khởi kiện ra Tòa án nơi công ty có trụ sở để giải quyết, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

Trân trọng.


Phòng Luật sư tư vấn lao động - Công ty Luật Minh Gia.

Tư vấn miễn phí