Tuấn Luật sư

Nhân viên bảo vệ trường học có được hưởng lương mới theo NĐ 17/2015/NĐ-CP không?

Luật sư tư vấn về việc hưởng lương của nhân viên bảo vệ trường học, về mức lương được tăng thêm theo NĐ 17/2015/NĐ-CP. Nếu bạn gặp vấn đề này cần tư vấn, hỗ trợ giải đáp những thắc thắc, đưa ra hướng giải quyết đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn, bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia chúng tôi.

1. Tư vấn về vấn đề tiền lương.

Tiền lương trong quan hệ lao động là một trong những vấn đề luôn được người lao động quan tâm. Tiền lương có tác dụng bù đắp lại sức lao động cho người lao động. Đồng thời, tiền lương cũng có tác dụng to lớn trong động viên khuyến khích người lao động yên tâm làm việc. Vì vậy các chế định về tiền lương cũng được pháp luật quy định một cách chặt chẽ nhằm bảo vệ người lao động khi xác lập quan hệ lao động. Nếu bạn gặp vấn đề này nhưng không có thời gian tìm hiểu quy định của pháp luật hoặc đang có tránh chấp xảy ra nhưng bạn không biết làm thế nào để bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho mình. Bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi  1900.6169, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung sau:

+ Tiền lương trong hợp đồng lao động ;

+ Mức lương được tăng thêm theo NĐ 17/2015/NĐ-CP ;

+ Cách tính mức lương tăng thêm ;

2. Nhân viên bảo vệ trường học có được hưởng lương mới theo NĐ 17/2015/NĐ-CP không?

Câu hỏi: Anh chị cho em hỏi nhân viên bảo vệ trường học (hợp đồng theo NĐ 68) hệ số lương dưới 2.34 có được hưởng lương mới theo NĐ 17/2015/NĐ-CP không ạ? E xin cảm ơn và mong nhận được trả lời sớm từ luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như bạn trình bày thì bạn thuộc đối tượng lao động quy định tại điều 1 Nghị định số  68/2000/NĐ-CP:

"Điều 1. Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc sau đây trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp :

1.Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

2.Lái xe;

3.Bảo vệ;

4.Vệ sinh;

5.Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

6.Công việc khác".

Do đó theo quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 2 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP về tăng lương đối với những người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này bao gồm:

"đ) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp".

Do bạn là nhân viên bảo vệ trường học kí hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP nên bạn thuộc đối tượng được tăng lương theo quy định trong Nghị định này.

Nhân viên bảo vệ trường học có được hưởng lương mới theo NĐ 17/2015/NĐ-CP không?

Chế độn tiền lương quy định thế nào?

Về mức tiền lương được tăng thêm:

Mức lương tăng được quy định tại điều 3 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP :       

"1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân mức lương cơ sở), cụ thể như sau:

Mức tiền lương tăng thêm hàng tháng

=

Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh

x

Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng

x

8%

 2. Tiền lương tăng thêm tại Khoản 1 Điều này không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và tính các loại phụ cấp lương".

Hiệu lực thi hành được quy định tại Điều 5  Nghị định số: 17/2015/NĐ-CP:

"1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2015.

2. Chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015".

Gọi ngay