Nguyễn Thị Hoài Thơ

Nghỉ việc trong trường hợp không ký hợp đồng lao động

Luật sư cho em hỏi về chế độ của người lao động như sau: Em đã làm việc tại công ty 1 năm nhưng 1 năm nay chưa từng được ký kết hợp đồng lao động chính thức và chưa từng được công ty đóng bảo hiểm xã hội cho. Nay em xin nghỉ mà họ bắt em làm việc 3 tháng sau mới được nghỉ. Vì chưa có người thay thế và nói em làm ở bộ phận quan trọng của công ty. Như vậy là đúng hay sai và em phải làm thế nào?


Trả lời: Chào bạn. Cảm ơn ban đã gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Với câu hỏi của bạn, công ty xin tư vấn như sau:

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 thì : “Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động”.

Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Như vậy, theo quy định của pháp luât lao động, thì khi nhận bạn vào công ty thì giữa bạn và công ty phải có nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động. Trường hợp của bạn, do bạn và công ty không kí kết hợp đồng với nhau và công việc của bạn hiện cũng đã làm được một năm, có nghĩa là không thuộc công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng  nên bạn và công ty hiện tại không có mối quan hệ ràng buôc với nhau. Bạn không có nghĩa vụ phải thực hiện theo yêu câu của công ty.

Hơn nữa, cho dù giữa hai bên có tồn tại hợp đồng lao động thì khi muốn nghỉ việc bạn vẫn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi tuân thủ thời hạn báo trước theo quy định tại điều 37 Bộ luật lao động. Thời hạn báo trước dài nhất là 45 ngày.

Việc công ty bắt bạn phải làm việc 3 tháng sau mới được nghỉ việc là sai pháp luật. Bởi bạn không có nghĩa vụ phải thực hiện theo yêu cầu của công ty. Trong trường hợp này, lỗi một phần cũng là do bạn khi làm việc mà không kí kết hợp đồng, vậy nên khi bạn nghỉ việc, chắc chắn vẫn bị thiệt về số tiền lương được hưởng nếu không thực hiện theo yêu cầu của công ty.

Trân trọng!

CV; Thùy Dương - Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí