Bùi Thanh Hương

Nghỉ thai sản khi đang tập sự có được hưởng chế độ BHXH?

Luật sư tư vấn về vấn đề nghỉ thai sản trong thời gian tập sự có được hưởng chế độ BHXH không và có được trợ cấp không. trả lời tư vấn như sau;

 

 Nội dung tư vấn:Xin chào quý Luật sư, em có một thắc mắc về chế độ nghỉ thai sản trong thời gian tập sự, rất mong được giải đáp. Hiện tại, em vừa thi viên chức giáo viên  xong và số điểm của em đủ để đỗ vào vị trí Giáo viên Tiếng Anh THPT hạng III. Hiện tại, em vẫn đang chờ kết quả chính thức từ sở nội vụ. Rất có thể, nếu đỗ, sang năm học mới 2017-2018 , em mới bắt đầu đi dạy và thực hiện chế độ tập sự. Tuy nhiên, ngay thời điểm này, em mới có thai 1 tháng tuổi; theo dự tính em sẽ sinh vào cuối tháng 10. Như vậy, tính đến thời điểm sinh dự tính, em chỉ mới thực hiện chế độ tập sự được khoảng 2 tháng. Vậy em sẽ được hưởng chế độ thai sản như thế nào ạ? Và em có đựơc trợ cấp không ạ?

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Với nội dung câu hỏi của bạn chúng tôi hiểu rằng bạn đang là công chức, viên chức tập sự tại một cơ quan nhà nước thời hạn tập sự là năm 2017-2018. Theo quy định công chức, viên chức có tham gia Bảo hiểm xã hội thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

 

Thứ nhất,  căn cứ vào NĐ 24/2014 NĐ-CP và Luật bảo hiểm xã hội 2014 bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản như những người lao động khác nếu bạn đã đóng bảo hiểm từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.... và ngược lại, nếu bạn chưa đóng bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ không được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

 

Điểm d Khoản 1 Điều 20 NĐ 24/2014 NĐ-CP quy định về chế độ tập sự:

 

2. Thời gian tập sự được quy định như sau:

 

a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;

 

b) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;

 

c) Người được tuyển dụng vào công chức dự bị trước ngày 01 tháng 01 năm 2010 theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức thì chuyển sang thực hiện chế độ tập sự. Thời gian đã thực hiện chế độ công chức dự bị được tính vào thời gian tập sự;

 

d) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian nghỉ ốm đau, bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

 

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 quy định về Điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

 

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

a) Lao động nữ mang thai;

 

b) Lao động nữ sinh con;

 

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

 

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

 

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

 

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

 

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi....

 

Thứ hai, nếu bạn đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì bạn sẽ được hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội còn nếu bạn đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản của bạn là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng mà bạn đã đóng bảo hiểm xã hội căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

 

Điểm a Khoản 1 Điều 39 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

 

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

 

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

 

Trân trọng!

Chuyên viên Mai Nam - Công ty Luật Minh Gia

 

 

 

 

 

 

Gọi ngay