LS Phùng Gái

Nghỉ hưu trước tuổi đối với ngành nghề, công việc nặng nhọc?

Chế độ hưu trí là chế độ bảo hiểm xã hội đảm bảo thu nhập cho người lao động đã hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật. Vậy pháp luật quyd định như thế nào về chế độ hưu trí? Người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại có chế độ hưu trí như thế nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

1. Luật sư tư vấn về pháp luật lao động

Để được hưởng chế độ hưu trí, người tham gia bảo hiểm xã hội cần đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy dịnh pháp luật bảo hiểm bao gồm đọ tuổi hưởng lương hưu và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Độ tuổi Hưởng chế độ lương hưu được xác định dựa trên sự phân tích về khản năng suy giản lao động của người lao động trong từng thời kỳ khác nhau. Tuy nhiên, dối với những người làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại sẽ bị suy giản khản năng lao động nhanh hơn so vưới những người lao động làm việc trong môi trường bình thường. Do đó, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, pháp luật bảo hiểm xã hội đã có các quy định riêng về chế độ hưu trí đối với các đối tượng này.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về lĩnh vực lao động, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua hình thức gửi Email tư vấn hoặc liên hệ qua tổng đài 1900.6169 để được hỗ trợ tư vấn.

2. Tư vấn về chế độ hưu trí đối vưới ngành nghề công việc nặng nhọc

Câu hỏi: Chào luật sư, cho tôi hỏi, tôi năm nay 46 tuổi tôi đóng bảo hiểm xã hội được 23 năm , trong đó có 17 năm tôi là công nhân may trưc tiếp (1992 - 2008 ) hiện nay tôi làm công nhân gián tiếp . Vậy tôi định nghỉ hưu trước tuổi trong năm nay 2015 có lợi hơn 2016 ? Ngành may của tôi có được tính là công việc nặng nhọc độc hại hay không theo tôi thấy là ngành này độ tuổi nghỉ hưu là 50 tuổi có đúng không kính thưa luật sư . Tôi mong được sự giúp đỡ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn câu hỏi của bạn dành cho công ty Luật Minh Gia chúng tôi, để giải đáp thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp về thời gian đóng bảo hiểm xã hội được 23 năm, Là công nhân may nên sẽ không áp dụng quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP, mà sẽ áp dụng quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2006 và nghị định 152/2006/NĐ-CP .

Theo đó, tại điểm a,khoản 1 Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội 2006 và luật bảo hiểm xã hội 2014 đều quy định về độ tuổi nghỉ hưu như sau:

Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểmthuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

Như vậy mẹ bạn hiện 46 tuổi và có nhu cầu về hưu trước tuổi tức về sớm trước 9 năm. Đồng thời ngành nghề mà bạn đang làm thuộc danh mục ngành nghề, công việc nặng nhọc theo Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH  nên bạn áp dụng chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với người làm công việc nặng nhọc bị suy giảm  khả năng lao động là 61%.Vấn đề này cả trong luật bảo hiểm xã hội 2006 và Luật bảo hiểm xã hội 2014 đều quy định rất rõ.

Theo luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định

Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lựcngày 1 tháng 1 năm 2016 quy định:

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều
kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Đồng thời khi nghỉ hưu trước tuổi, mỗi năm sẽ bị trừ đi 2% tiền đóng bảo hiểm xã hội.

Từ những tư vấn trên thì bạn nghỉ hưu vào năm 2016 khi Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực thì sẽ có lợi hơn cho bạn.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí