LS Phùng Gái

Mức lương tối thiểu người lao động được hưởng năm 2019?

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 áp dụng cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường tăng bao nhiêu % so với mức lương tối thiểu vùng áp dụng năm 2018.

Điều 90 Bộ luật lao động 2012 quy định về tiền lương chi trả cho người lao động. Theo đó, tiền lương trả cho người lao động để thực hiện công việc bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trong đó, mức lương người sử dụng lao động chi trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Từ tháng 1/2018 mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp theo nghị định 141/2017/NĐ-CP được xác định như sau:

+ Mức 3.980.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

+ Mức 3.530.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

+ Mức 3.090.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

+ Mức 2.760.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Tuy nhiên, mức lương tối thiểu vùng áp dụng với người lao động sẽ có thay đổi trong năm 2019 nếu dự thảo về điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng được thông qua. Theo đó, mức lương tối thiểu sau điều chỉnh được xác định:

+ Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. Tăng thêm 5% so với năm 2018.

+ Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. Tăng thêm 5.1 % so với năm 2018

+ Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. Tăng thêm 5.2 % so với năm 2018

+ Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV. Tăng thêm 5.3 % so với năm 2018.

(Mức lương tối thiểu trên để chi trả cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường. Trường hợp công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

Như vậy, khi mức điều chỉnh mới được áp dụng thì người sử dụng lao động có trách nhiệm điều chỉnh, xây dựng lại mức lương cho người lao động để phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động năm 2019. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng!

Phòng Luật sư tư vấn  - Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí