Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHYT, BHXH, BHTN

  • 31/07/2020
  • Minh Anh
  • Khi doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thì phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai tham gia để cơ quan bảo hiểm xã hội cập nhật thông tin của người tham gia. Trong phạm vi bài viết này, Công ty Luật Minh Gia cập nhật mẫu tham gia bảo hiểm để bạn có thể tham khảo và tìm hiểu.

  1. Luật sư tư vấn về trình tự, thủ tục tham gia bảo hiểm

  Tham gia bảo hiểm cho người lao động là quy định bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp, tuy nhiên đối với một số doanh nghiệp mới thành lập có thể trình tự, thủ tục tham gia doanh nghiệp chưa nắm rõ, do đó nếu doanh nghiệp cần tư vấn cụ thể về các thủ tục khi tham gia bảo hiểm thì có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn cụ thể về các vấn đề:

  - Thủ tục khai báo và nhận mã bảo hiểm của doanh nghiệp;

  - Hướng dẫn điền các tờ khai thông tin tham gia;

  - Thủ tục thay đổi thông tin của người lao động khi có sai sót trong quá trình kê khai.

  Để được giải đáp các vấn đề trên, bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

  2. Mẫu tờ khai cung cấp, thay đổi thông tin người tham gia

  BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
  -------
  -----

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
  Kính gửi: …………………………………………….

  Số định danh: …………………

  [01]. Tên đơn vị bằng tiếng Việt: .....................................................................................

  [02]. Tên đơn vị bằng tiếng Anh (nếu có): .......................................................................

  [03]. Mã số thuế: .............................................................................................................

  [04]. Địa chỉ trụ sở............................................................................................................

  [05]. Loại hình đơn vị: .....................................................................................................

  [06]. Số điện thoại ……………………………. [07]. Địa chỉ email ..................................

  [08]. Số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh: .......................................

  [08.1]. Số: …………………………………..; [08.2]. Nơi cấp: .........................................

  [09]. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của đơn vị:

  [09.1]. Họ và tên .............................................................................................................

  [09.2]. Ngày tháng năm sinh………………………………….. [09.3]. Giới tính ...............

  [09.4]. Quốc tịch ……………………………… [09.5]. Số CMT/hộ chiếu .......................

  [10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. Hằng quý. ¨ [10.2]. 6 tháng một lần ¨

  [11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ....................................................................................
  .........................................................................................................................................

  [12]. Tài liệu kèm theo: ...................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

  ………., ngày tháng …. năm
  Thủ trưởng đơn vị
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  HƯỚNG DẪN LẬP

  Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS)

  a) Mục đích: kê khai các thông tin của đơn vị khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi đơn vị có yêu cầu thay đổi thông tin.

  b) Trách nhiệm lập: Đơn vị tham gia BHXH, BHYT.

  c) Thời gian lập: đơn vị BHXH, BHYT tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; khi có thay đổi thông tin của đơn vị.

  d) Phương pháp lập:

  Số định danh: ghi số định danh được cơ quan BHXH cấp, nếu chưa có thì để trống.

  [01]. Tên đơn vị: ghi đầy đủ tên đơn vị.

  [02]. Tên đơn vị bằng tiếng Anh (nếu có): ghi đầy đủ tên đơn vị bằng tiếng Anh.

  [03]. Mã số thuế: ghi mã số thuế của đơn vị.

  [04]. Địa chỉ trụ sở: ghi đầy đủ địa chỉ nơi đơn vị đóng trụ sở: số nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố (theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh).

  [05]. Loại hình đơn vị: Gồm các loại hình đơn vị: Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn; Sự nghiệp công lập; Sự nghiệp ngoài công lập;Doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp ngoài nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Hợp tác xã; Tổ hợp tác; hộ kinh doanh cá thể; cá nhân có sử dụng lao động; Văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế.

  [06]. Số điện thoại: ghi số điện thoại của đơn vị.

  [07]. Địa chỉ email: ghi địa chỉ email của đơn vị.

  [08]. Số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:

  [08.1]. Ghi số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị.

  [08.2]. Ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh cho đơn vị.

  [09]. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của đơn vị:

  [09.1]. Họ và tên: ghi rõ họ và tên của người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

  [09.2]. Ngày tháng năm sinh: ghi rõ ngày tháng năm sinh của người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

  [09.3]. Giới tính: ghi giới tính của người đại diện theo pháp luật của đơn vị (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

  [09.4]. Quốc tịch: ghi Quốc tịch của người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

  [09.5]. Số CMT/hộ chiếu: ghi số Chứng minh thư hoặc số hộ chiếu hoặc số thẻ căn cước của người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

  [10]. Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán): nếu chọn phương thức đóng hằng quý thì đánh dấu x với ô [10.1]; nếu chọn phương thức đóng 6 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.2].

  [11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, người đại diện pháp luật ....

  [12]. Tài liệu kèm theo: kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

  Lưu ý:

  Khi thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì chỉ cần ghi số định danh và chỉ tiêu [01], [11], [12];

  Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

  đ) Sau khi hoàn tất việc kê khai, thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

    Hotline: 1900.6169