Tuấn Luật sư

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính bao gồm thông tin về đơn vị làm việc, nội dung bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của trưởng phòng hành chính, thời gian và hiệu lực thi hành, các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

mau-quyet-dinh-bo-nhiem-truong-phong-hanh-chinh-jpg-27072013113606-U1.jpg

Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính

 

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

P. Luật sư Doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí