LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật sư tư vấn vê trường hợp Nghỉ hưu sớm

Nội dung: Nhờ văn phòng Minh Gia giải đáp giúp tôi về Nghỉ hưu sớm như sau: Tôi sinh ngày 3/2/1963 khoảng tháng 3 năm 2014 cơ quan tôi giải thể vậy thủ tục để nghỉ hưu gồm những gì? Lương tôi sẽ được hưởng bao nhiêu phần trăm? Kính nhờ luật sự trả lời giúp tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời: Công ty Luật Minh Gia xin tư vấn cho anh như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội thì người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành cũng có quy định cho người lao động được quyền nghỉ hưu sớm với điều kiện nhất định.

Theo quy định tại Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội thì: “Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;
 

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành”.

Như vậy, anh sinh năm 1963 (chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội) nên bạn cần phải đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội để được nghỉ hưu sớm.

Về mức lương hưu hằng tháng được quy định tại Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội:
 

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
 

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.
 

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung”.

Để giám định mức suy giảm khả năng lao động anh cần gửi hồ sơ giám định gửi đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh tiến hành giám định mức suy giảm khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi gồm:

- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động

- Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định.

- Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định.

 

Trong trường hợp anh không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 55:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi nămtính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Về hồ sơ, thủ tục hưởng lương hưu hàng tháng: Hồ sơ gửi tại cơ quan bảo hiểm xã hội bao gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội;

- Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn;

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (trường hợp nghỉ hưu sớm).

------------

Câu hỏi thứ 2 - Các chế độ được hưởng khi thôi việc ngay theo Nghị định 108

Kính chào Luật Minh Gia! Tôi có vấn đề xin được Luật Minh Gia tư vấn giúp tôi: Năm 2009 tôi được tuyển dụng chính thức ngạch 15.113 hệ số lương 2,34 thời gian nâng lương tính từ 01/01/2006 và tham gia bảo hiểm từ đó đến nay. Trong quá trình công tác do điều kiện hoàn cảnh gia đình nên tôi có các lần xin nghỉ không lương như sau: Lần 1: 05/2013 đến 07/2013 Lần 2: 04/2015 đến 02/2016 lần 3: 09/2016 đến 09/2017 Vừa qua, đơn vị nơi công tác đã đồng ý giải quyết cho tôi thôi việc ngay theo như nguyện vọng cá nhân vì hoàn cảnh quá khó khăn. Thời gian tinh giản biên chế được thông báo là ngày 01/9/2017. Tôi xin được hỏi chế độ của tôi được nhận khi giải quyết thôi việc ngay là bao nhiêu tiền khi tôi có thời gián gián đoạn bảo hiểm như vậy!

Trả lời: Chào anh/chị! Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây: 

>> Chính sách thôi việc ngay theo nghị định 108/2014/ NĐ - CP?

Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách thôi việc ngay:

"Điều 10. Chính sách thôi việc

1. Chính sách thôi việc ngay

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

...

3. Các đối tượng thôi việc quy định tại Khoản 1, 2 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; không được hưởng chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức".

Như vậy, trường hợp anh/chị xin thôi việc theo Nghị định 108 thì sẽ được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm; được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH; ngoài ra thời gian đã tham gia BHXH anh/chị sẽ được bảo lưu, anh/chị có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm và đủ độ tuổi để được hưởng chế độ hưu trí hoặc cũng có thể rút BHXH một lần theo quy định của luật bảo hiểm xã hội.

Trân trọng.

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn