Tuấn Luật sư

Ký hợp đồng lao động với người hưởng lương hưu phải hỗ trợ thêm tiền

Hỏi: Công ty tôi dự định ký hợp đồng với một số người đã nghỉ hưu về làm việc để tận dụng kinh nghiệm của họ. Xin cho biết việc ký hợp đồng với những người này pháp luật có quy định phải đóng thêm tiền bảo hiểm hay các đãi ngộ khác không?" (Hồ Văn Sơn, TP. Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời: Theo quy định tại Thông tư số  21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 của Chính phủ về Hợp đồng lao động (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/05/2009) thì: Hợp đồng lao động giao kết với người đang hưởng lương hưu hàng tháng và người làm việc có thời hạn dưới 03 tháng thì ngoài phần tiền lương theo công việc, người lao động còn được người sử dụng lao động thanh toán khoản tiền tính theo tỷ lệ phần trăm (%) so với tiền lương theo hợp đồng lao động, gồm:

1. Bảo hiểm xã hội: từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến tháng 12 năm 2009 là 15%; từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 là 16%; từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 là 17%; từ tháng 01 năm 2014 trở đi là 18%.

2. Bảo hiểm y tế 2%. Khi Chính phủ quy định tăng mức đóng bảo hiểm y tế đối với người sử dụng lao động thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.

3. Nghỉ hàng năm 4%.

4. Tiền tàu xe đi lại khi nghỉ hàng năm do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Như vậy, công ty bạn khi ký kết hợp đồng lao động với người lao động đang hưởng lương hưu thì ngoài phần tiền lương hàng tháng công ty bạn phải thanh toán khoản tiền tính theo tỷ lệ phần trăm (%) so với tiền lương theo hợp đồng lao động với 4 mục bao gồm: tiền bảo hiểm xã hội (16%) và tăng trong năm tiếp theo nếu ký kết tiếp; tiền bảo hiểm y tế (2%); tiền nghỉ hàng năm (4%): tiền tàu xe do hai bên thỏa thuận.

Trân trọng

P Luật sư tư vấn Lao động - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí