Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Không trả sổ BHXH khi người lao động không nộp tiền phạt do tự ý nghỉ

  • 18/02/2019
  • Minh Anh
  • Hỏi: Hiện tại em đang làm công nhân cho một công ty. Vì lí do phải đi học nên em đã nộp đơn xin thôi việc và công ty đã duyệt đơn cho em nghỉ việc sau 45 ngày. Trong 45 ngày đó em đã nghỉ việc không phép 6 ngày. Vào ngày thứ 45, em lên văn phòng công ti để giải quyết lấy lương và sổ bảo hiểm thì lại bắt em đóng 680.000 đồng. Em có hỏi lí do tại sao thì nói là đó là số tiền em phải bù vì đã nghỉ làm 6 ngày và nếu em không nộp thì sẽ không được trả sổ bảo hiểm. Nhờ luật sư tư vấn giúp.

  Không trả sổ BHXH khi người lao động không nộp tiền phạt do tự ý nghỉ
  Không trả sổ BHXH khi người lao động không nộp tiền phạt do tự ý nghỉ


  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Trong trường hợp của bạn, bạn đã làm đơn xin nghỉ trước 45 ngày và được công ty xét duyệt về việc này. Trong 45 ngày đó, bạn đã nghỉ việc không phép 6 ngày nên trong trường hợp này công ty có căn cứ để ra quyết định xử lý kỷ luật sa thải đối với bạn. Căn cứ:

  Điều 126 – Bộ luật lao động 2012. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

  Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

  3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.
  Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

  Tuy nhiên, công ty không áp dụng xử lý kỷ luật sa thải để xử trường hợp của bạn mà lại áp dụng hình thức trừ tiền. Pháp luật hiện hành cấm điều này. Căn cứ:

  Điều 128 – Bộ luật lao động 2012. Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động

  2. Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

  Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động chỉ đặt ra trong trường hợp người lao động phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra. Căn cứ:

  Điều 130 – Bộ luật lao động 2012. Bồi thường thiệt hại

  1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  2. Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

  3. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm;

  Việc công ty không chốt trả sổ BHXH cho bạn là hoàn toàn sai bởi đây là nghĩa vụ của công ty. Căn cứ:

  Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

  2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

  3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

  Trong trường hợp của bạn hiện nay, bạn cần làm đơn khiếu nại gửi lên phía công ty yêu cầu công ty chốt sổ BHXH và chi trả lương cho bạn. Nội dung đơn yêu cầu họ trình bày rõ lý do tại sao không chốt trả sổ BHXH và chi trả lương cho bạn. Căn cứ theo quy định nào cảu pháp luật để họ ra quyết định đó đối với bạn. Khi đó bạn sẽ biết công ty làm đúng hay sai, có căn cứ hay không. Lúc này bạn sẽ có cơ sở chắc chắn để yêu cầu Phòng lao động thương binh xã hội can thiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  Trân trọng!
  Luật gia Đào Quang Vinh - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169