Luật gia Nguyễn Nhung

Hỏi vể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và giám định sức khỏe

Tên tôi là N, tôi xin Luật sư tư vấn cho trường hợp tranh chấp của tôi như sau: Như hôm trước tôi đã được Luật sư tư vấn về trách nhiệm Bồi thường chi phí đào tạo, nay Công ty không bắt tôi bồi thường được nên đưa ra lý do khác để không ra quyết định chấm dứt hợp đồng cho tôi trong khi đó tôi đã gửi đơn lên Hội đồng hòa giải cấp huyện nhưng vẫn chưa giải quyết.

Tôi đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Công ty và có  thời gian đóng BHXH bắt buộc từ 4/1985 đến nay. Ngày 14/4/2015 tôi làm đơn chấm dứt hợp đồng gửi lên Công ty, ngày 28/6/2015 Cty gửi cho tôi một tờ đơn :" Đơn xin đi giám định sức khỏe về nghỉ chế độ". Đến nay Công ty không giải quyết cho tôi chấm dứt hợp đồng theo Khoản 3 điều 37 Luật lao động năm 2012 mà lại bắt tôi đi giám định sức khỏe trước nếu mất . >61% sức khỏe thì ra Quyết định Nghỉ hưu như vậy có đúng quy định pháp luật không?  
 

Hỏi vể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và giám định sức khỏe
 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh gia, trường hợp này chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, người lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật lao động bạn chỉ cần báo trước ít nhất 45 ngày căn cứ tại khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012, cụ thể như sau:

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.


Thứ hai, việc Công ty có gửi cho bạn đơn xin đi giám định sức khỏe về nghỉ chế độ vấn đề này không liên quan gì tới việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của bạn. Giám định sức khỏe là vấn đề bên bảo hiểm xã hội căn cứ giải quyết chế độ cho bạn, chứ không phải là lý do để Công ty không giải quyết đơn xin đơn phương chấm dứt hợp đồng với Công ty.

Do vậy, trường hợp của bạn hoàn toàn có thể được giải quyết chấm dứt hợp đồng nếu báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày trừ những trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 156 Bộ Luật lao động 2012. Nếu Công ty không giải quyết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của bạn thì bạn có thể gửi đơn khiếu nại tới Tòa án để được xem xét giải quyết.

 

Trân trọng!.
Luật gia: Ngọc Hà – Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí