Tuấn Luật sư

Hỏi về chế độ thai sản

Cho em hỏi về chế độ thai sản được hưởng như sau: Em mới xin đi làm ở trường học nhưng mới chỉ ký hợp đồng chứ chưa vào biên chế nhưng trường vẫn đóng bảo hiểm cho em bắt đầu từ tháng 9/2014 và được hưởng lương bậc 1/10, hệ số: 2.10, mã số ngạch: 01.003 và em đang mang thai đứa thứ 2 dự kiến sẽ sinh con vào tháng 4/2015.

Cho em hỏi em có được hưởng chế độ thai sản không vì em chỉ mới xin làm hợp đồng và nếu em được hưởng thì cần phải làm những thủ tục gì để được hưởng chế độ này và liên hệ ở tại đâu để được nhận? Em xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 thì điều kiện được hưởng chế độ thai sản quy định như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi”

Theo như bạn trình bày, bạn đã được đóng bảo hiểm từ tháng 9/2014, tính đến tháng 02/2015 là sẽ đủ 6 tháng đóng bảo hiểm nên bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Thủ tục để được hưởng chế độ như sau:

- Khám thai: Sổ khám thai (bản chính hoặc bản sao) hoặc Giấy khám thai (bản chính hoặc bản sao), giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD).

Bạn sẽ được hưởng chế độ này từ tháng 03/2015

- Sinh con:

+ Sổ BHXH.

+ Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con.  

- Nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe: Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, (mẫu số C69a-HD): 03 bản.

Trường hợp sinh con phải phẩu thuật thì đề nghị nộp thêm bản photo giấy ra viện có thể hiện phẩu thuật.

Người sử dụng lao động (trường học bạn đang làm) sẽ có trách nhiệm lập 02 bản danh sách theo mẫu số C67a-HD kèm theo hồ sơ thai sản của từng người lao động nộp cho BHXH quận, huyện hoặc BHXH thành phố nơi đơn vị đóng BHXH để xét duyệt và quyết toán kinh phí thai sản.

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí