Nguyễn Văn Cảnh

Hỏi đáp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Tư vấn trường hợp hỏi quy định: Trong thời gian 45 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động thông báo về đơn phương chấm dứt hợp đồng thì người lao động có được hưởng lương? Cụ thể như sau:

Nội dung đề nghị tư vấn: Tôi làm ở cơ quan ký hợp đồng dài hạn. Ngày 11 tháng 3 năm 2015 cơ quan giảm biên chế và tôi nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 11 tháng 3 năm 2015. Đến ngày 26/4/2015 tôi nhận được quyết định thôi việc. Vậy tôi xin hỏi tôi có được hưởng lương tháng 3 và tháng 4 không? Và căn cứ vào điều khoản nào?

Trả lời tư vấn: Luật Minh Gia cảm ơn câu hỏi và đề nghị tư vấn của bạn. Sau đây là phần tư vấn của chúng tôi về trường hợp của bạn như sau:

Căn cứ theo điểm a, khoản 2 điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải thông báo cho người lao động ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Như vậy, trong khoảng thời gian này người lao động vẫn tiếp tục làm việc và được hưởng lương bình thường.

Mặt khác theo điều 96 Bộ luật lao động năm 2012 quy định vê nguyên tắc trả lương như sau:

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Như vậy, trước khi chấm dứt hợp đồng lao động thì bận vẫn đi làm và hưởng lương như bình thường.
 
Theo quy định tại  khoản 2, khoản 3 Điều 47 Bộ luật lao động 2012  thì:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
 
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

Trân trọng!
CV Lương Duyên – Công ty Luật Minh Gia.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí