Phạm Diệu

Giáo viên kiêm nhiệm có được giảm định mức tiết dạy không? Cách tính tiền lương khi dạy thêm giờ?

Giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn, kiêm nhiệm các công việc của Đảng, Đoàn thể sẽ được giảm định mức tiết dạy theo quy định, đồng thời khi giáo viên dạy vượt giờ so với quy định sẽ được tính tiền lương làm thêm giờ. Luật Minh Gia giải đáp vấn đề này thông qua việc giải quyết tình huống dưới đây:

Việc giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên khi kiêm nhiệm công việc chuyên môn, các công việc Đảng, Đoàn thể hiện nay tại các cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế, nhiều trường hợp giáo viên vẫn phải đảm bảo thực hiện đủ số tiết dạy theo định mức quy định, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của giáo viên. Do đó, khi bạn gặp vấn đề này và chưa biết cơ quan, đơn vị nơi mình công tác có thực hiện đúng quy định pháp luật hay không thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của Công ty Luật Minh Gia để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

1. Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm bao nhiêu tiết/tuần?

Hỏi: Chào luật sư, em là giáo viên THPT, từ ngày về trường, em giữ rất nhiều chức vụ kiêm nhiệm (quản lý phòng tính, quản lý phòng thiết bị tiên tiến anh văn), lúc trước em được hưởng 3 tiết/tuần, sau đó bị cắt giảm 2 tiết/tuần. Hiện tại em bị cắt luôn không được hưởng tiết nào. Hiệu trưởng trường em nói rằng do có công văn cắt giảm của sở GD Đồng Nai, nên em không được hưởng nửa. Xin hỏi luật sư có công văn nào cắt giảm tiết kiêm nhiệm quản lý phòng tin học như em không? Mong luật sư trả lời em. Từ ngày bị cắt em bị kiêm nhiệm còn nhiều hơn những công việc khác mà không được tính tăng tiết hay gì cả! Cảm ơn luật sư!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ tại Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định về định mức tiết dạy của giáo viên như sau:

“Điều 6. Định mức tiết dạy

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.”.

Tại Điều 8 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều 8. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

2. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

3. Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

4. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

5. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

Theo quy định trên thì định mức tiết dạy của giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết/tuần. Trường hợp, giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần. Đối chiếu trường hợp của bạn, bạn có kiêm phụ trách thêm quản lý phòng tính, quản lý phòng thiết bị tiên tiến anh văn thì được giảm 03 tiết/tuần. Như vậy, trong trường hợp này, số tiết bạn dạy sẽ là 14 tiết/tuần. Trường hợp, bạn không được giảm tiết dạy khi phụ trách phòng học bộ môn thì bạn có thể gửi đơn đề nghị đến người đứng đầu cơ quan, đơn vị của mình để yêu cầu xem xét giải quyết. 

2. Giáo viên dạy thừa tiết có được tính là thời gian làm thêm giờ không?

Hỏi: Chào công ty Luật Minh Gia, mong công ty giải đáp thắc mắc giúp em. Em là giáo viên THPT, Em nghỉ thai sản, trước khi nghỉ thai sản em có dạy quá định mức 1 tuần là 5 tiết vì em đang trong diện kí hợp đồng làm việc lần đầu chỉ phải dạy 15 tiết. Tính từ đầu năm học đến lúc em nghỉ thai sản em dạy thừa 70 tiết. Vậy em muốn hỏi là em có được tính thừa giờ tới thời điểm em dạy không, hay số tiết thừa đó phải tính cả năm!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung yêu cầu tư vấn của bạn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về định mức tiết dạy của giáo viên như sau:

"Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở".

Ngoài ra, Điều 10 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các đối tượng khác:

"1. Giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu được giảm 2 tiết/tuần.

2. Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ được giảm 3 tiết (đối với giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở) và 4 tiết (đối với giáo viên tiểu học)".

Như vậy, trường hợp chị là giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu sẽ được giảm 2 tiết/tuần. Định mức tiết dạy của chị là 15 tiết/tuần. Trường hợp chị dạy quá định mức thì được tính tiền dạy thừa giờ hay còn gọi là tiền lương dạy thêm giờ theo Thông tư Liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Đồng thời, tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC quy định về nguyên tắc tính trả tiền lương làm thêm giờ như sau:

"7. Thời gian không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng được tính hoàn thành đủ số giờ giảng dạy và được tính vào giờ dạy quy đổi, bao gồm: thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian đi làm nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động".

Như vậy, thời gian nghỉ thai sản không trực tiếp giảng dạy nhưng chị vẫn được tính là hoàn thành đủ số giờ giảng dạy và được tính vào giờ dạy quy đổi. Do đó, thời gian trước nghỉ thai sản chị dạy thừa giờ 70 tiết sẽ được tính trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí