Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Giáo viên chuyển kế toán có được hưởng phụ cấp trách nhiệm

  • 23/04/2017
  • Vũ Thị Thảo
  • Câu hỏi thứ 1:Tôi được tuyển dụng vào làm giáo viên của 1 trường cao đẳng, dạy chuyên ngành kế toán từ tháng 9/2008.Đến tháng 9/2014 tôi bắt đầu được hưởng phụ cấp thâm niên là 5%.

  Đến tháng 9/2015 do nhà trường không tuyển sinh ngành kế toán nữa nên tôi được chuyển sang làm kế toán thanh toán của trường. Khi chuyển sang làm công tác kế toán tôi không được chi trả phụ cấp đứng lớp nữa do không có giờ, đồng thời từ tháng 9/2015 tôi cũng không được chi trả phụ cấp thâm niên. (Phụ cấp thâm niên chỉ trả 5% từ 9/2014 đến tháng 8/2015 thôi). Khi chuyển sang làm kế toán của trường thì tôi vẫn giữ ngạch giảng viên 15111 chứ không chuyển sang ngạch kế toán viên.Tôi muốn hỏi là khi được chuyển sang làm kế toán viên của trường, phụ cấp đứng lớp không có thì tôi có được hưởng phụ cấp trách nhiệm kế toán viên là 10% không?

   Câu hỏi thứ 2:Trường tôi có 1 giáo viên được trưng tập lên làm việc tại phòng Nghiên cứu khoa học của Sở Giáo dục và Đào tạo. Khi chuyển lên đó thì thầy ấy không tham gia giảng dạy ở trường 1 tiết nào. Lương thì trường tôi vẫn chi trả và thầy ấy vẫn được hưởng phụ cấp đứng lớp mặc dù thầy ấy không giảng dạy. Tôi muốn hỏi Luật sư là chi trả như thế có đúng không? Trường hợp bảo lưu phụ cấp ưu đãi thì như thế nào? Xin Luật sư tư vấn cho tôi.Tôi xin cảm ơn Luật sư!

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia.

  Câu hỏi thứ nhất của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

  Thứ nhất, điều kiện tính hưởng phụ cấp thâm niên.

  Theo Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP, nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

  Điều 3 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định về mức phụ cấp như sau: nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%. Phụ cấp thâm niên được tính trra cùng kỳ lương hằng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

  Như vậy, bạn giảng dạy từ tháng 9/2008 đến tháng 9/2015, tức bạn đã giảng dạy được 7 năm, do đó bạn sẽ được hưởng mức phụ cấp thâm niên là 7%. Khi bạn không trực tiếp giảng dạy, giáo dục nữa thì bạn sẽ không được hưởng phụ cấp thâm niên.

  Thứ hai về phụ cấp đứng lớp (phụ cấp ưu đãi) đối với nhà giáo.

  Điều 1 Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC quy định phạm vi và đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi, bao gồm:

  a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

  b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

  c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

  Như vậy, những nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trên lớp sẽ được hưởng phụ cấp đứng lớp. Trường hợp của bạn không tham gia giảng dạy nữa nên bạn sẽ không được hưởng khoản phụ cấp này.

  Thứ ba, về phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán.

  Theo Điều 16 Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV về Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán:

  1. Người được bố trí phụ trách kế toán ở các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 2 và điểm a khoản 2 Điều 2 của Thông tư này được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở.

  2. Người được bố trí phụ trách kết toán ở các đơn vị khác được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán quy định tại khoản 1 Điều này phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

  Bạn đang làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước và được bố trí làm kế toán viên nên bạn sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở (tức 10%).

  Câu hỏi thứ hai của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

  Thứ nhất, căn cứ Điều 1 Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT- BGD&ĐT- BNV- BTC, khi thầy giáo kia được trưng tập lên làm việc tại Phòng nghiên cứu của Sở Giáo dục và Đào tạo, nghĩa là thầy không còn trực tiếp tham gia giảng dạy. Vì vậy, thầy đó không còn được hưởng trợ cấp ưu đãi ngành.

  Thứ hai, bảo lưu phụ cấp ưu đãi

  Điều 1 Quyết định 42/2011/QĐ-TTg quy định : "Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập có quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển (sau đây gọi chung là điều động) có hiệu lực trong thời gian từ ngày 01 tháng 9 năm 2010 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015 về công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Phòng Giáo dục và Đào tạo); các Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Sở Giáo dục và Đào tạo) mà không giữ chức vụ lãnh đạo và không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nhằm khắc phục nhà giáo khắc phục khó khăn trong thời gian đầu thực hiện quyết định điều động."

  Điều 2. Mức phụ cấp ưu đãi được bảo lưu

  Là mức phụ cấp ưu đãi mà nhà giáo đang được hưởng ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trước khi được điều động về công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Điều 3. Thời gian được hưởng bảo lưu

  Thời gian được hưởng bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi quy định tại Quyết định này là thời gian thực tế nhà giáo làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tối đa là 36 tháng.

  Điều 4. Cách tính

  Phụ cấp ưu đãi được bảo lưu của 01 tháng = [Hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] X mức lương tối thiểu chung X mức phụ cấp ưu đãi được bảo lưu.

  Như vậy, nhà giáo được điều động làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đạo tạo từ ngày 01/9/2010 đến 31/5/2015 thì sẽ được bảo lưu phụ cấp ưu đãi. Nếu nhà giáo được điều động sau ngày 31/5/2015 thì sẽ không được bảo lưu phụ cấp ưu đãi trong ngành.

  Bạn có thể tham khảo những quy định trên để hiểu rõ hơn.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Giáo viên chuyển kế toán có được hưởng phụ cấp trách nhiệm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

  Trân trọng!

  Trịnh Hoa - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169