LS Vy Huyền

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

Luật sư tư vấn về điều kiện và thời gian đóng bảo hiểm để hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau: Kính gửi luật sư, Em xin hỏi như sau: Tháng 3/2015 sau khi nghỉ thai sản xong vì việc riêng nên em xin nghỉ không lương 3 tháng. Đến t6/2015 em vẫn không đi làm được nên xin nghỉ luôn. Trong trường hợp này em có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? (em đóng đủ 36 tháng) và có phải nộp thêm tiền bảo hiểm 3 tháng đó không ạ. Quy định thế nào mong luật sư tư vấn, Em xin cám ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng…..

 Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật này

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, ….

Cho nên, với trường hợp này của bạn, bạn cần tìm hiểu xem, hợp đồng lao động của mình là loại hợp đồng lao động gì và 36 tháng bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp kia có nằm trong 36 tháng trước khi  chấm dứt hợp đồng lao động hay không.

Trân trọng. 
Chuyên viên Phương Lan - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí