Vy Huyền

Điều kiện để vợ được hưởng bảo hiểm thai sản như thế nào?

Nội dung tư vấn: Chào luật sư!Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn cho tôi vê tiền bảo hiểm chế độ thai sản của vợ tôiVợ tôi được công ty đóng bảo hiểm bắt đầu từ 1/4/2017 ( đóng theo từng quý, công ty đóng 70% vợ tôi đóng 30%, vào khỏang 1,4tr/quý ) đến nay vợ tôi đã mang thai và dự sinh vào tháng 6/2018,nhưng hiện tại đến tháng 4 này phải đóng tiếp quý mới mà vợ tôi dự định về nghỉ sinh trước 1 tháng

( tức là đầu tháng 5 nghỉ) và có thể sẽ không làm việc ở công ty đó nữa mà nghỉ ở nhà.vậy cho tôi. Hỏi vợ tôi có phải đóng hết bảo hiểm quý 2 năm 2018 không? và nếu không đóng nữa thì vơ tôi có được hưởng chế độ thai sản không?xin luật sư tư vấn giùm, cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Chào bạn! Luật Minh Gia xin cảm ơn câu hỏi và đề nghị tư vấn của bạn. Sau đây, chúng tôi xin tư vấn về trường hợp của bạn như sau:

Đối với trường hợp của vợ bạn , khi vợ bạn làm việc tại công ty tức là bạn tham gia quan hệ lao động và thuộc đối tượng  phải tham gia đóng bảo hiểm bắt buộc theo theo điểm 1, khoản 1, Điều 2 về Đối tượng áp dụng của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định. Nếu như sau này vợ bạn muốn chấm dứt hợp đồng lao động với công ty thì ở đây giữa vợ bạn và công ty không còn tồn tại quan hệ lao động nữa, thì trong trường hợp này không phát sinh việc đóng bảo hiểm hết quý 2 năm 2018.

Về điều kiện được hưởng thai sản. Căn cứ theo quy định Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

….

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Căn cứ theo Điều 9 về Điều kiện hưởng chế độ thai sản  của thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định như sau:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội; khoản 3 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

3. Trong thời gian đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà lao động nữ phải nghỉ việc để khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33 và 37 của Luật bảo hiểm xã hội.

Như quy định ở trên đối với trường hợp của vợ bạn nếu vợ bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh tức là vợ bạn đóng tiền bảo hiểm từ tháng 5/2017 cho đến tháng 4/2018 là trên 6 tháng thì vợ bạn đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản. 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Vi Thị Huyền - Luật Minh Gia

Gọi ngay